Hoe zijn de betrekkingen tussen Nederland en Colombia?

De betrekkingen tussen Nederland en Colombia

Hoe zijn de betrekkingen tussen Nederland en Colombia? Je kunt ze gerust goed noemen. Nederland heeft jarenlang ontwikkelingssteun gegeven aan Colombia voor vredesopbouw, mensenrechten, milieu en de ontwikkeling van de private sector. Ook de zakelijke relatie tussen de beide landen is zeer goed te noemen. Nederlandse bedrijven ontdekken steeds meer het interessante investeringsklimaat van Colombia en willen meeliften met de florerende economie van het land.

MAPP-OEA

Vredesopbouw

Door een gewapend conflict tussen rebellenbewegingen en de regering van Colombia gaat het land decennia lang gebukt onder geweld. Nederland steunt jaarlijks Colombia in de opbouw voor vrede door organisaties (MAPP-OEA) te financieren die door middel van speciale programma’s partijen in een conflict monitoren, onderzoek te doen naar de veiligheidssituatie en technische expertise aan te bieden op het gebied van o.a. ontwapening en demobilisering. Afgelopen tien jaar heeft Nederland het werk van deze internationale organisaties ondersteunt met een bedrag van bijna 16 miljoen.

oncologieNLCOL

Kennisoverdracht

De waterkennis van Nederland gaat de hele wereld over en zo ook naar Colombia. In de regenperiodes kan er veel regenwater vallen in Colombia dat kan leiden tot overstromingen of modderstromingen die complete dorpen of wegen kunnen wegvagen. Nederland heeft veelvuldig geholpen met projecten om overstromingen te voorkomen. Ook wordt de waterkennis van de Nederlanders ingezet om de noordkust van Colombia te beschermen tegen erosie.

Op het gebied van de gezondheidszorg wordt er ook kennis uitgewisseld. Nederland en Colombia zijn in mei 2015 een academische samenwerking aangegaan. Onder toeziend oog van minister Edith Schippers (VWS) hebben het Colombiaanse Nationaal Kanker Instituut (INC) en het Erasmus MC / Netherlands Institute for Health Sciences (EMC/NIHES) in mei 2015 een academische samenwerkingsovereenkomst getekend. Kern daarvan is dat Colombiaanse artsen en artsen in wording in het EMC worden opgeleid, er uitwisselingen van medische studenten komen en er gezamenlijk onderzoek wordt verricht. Ziekenhuiszorg in Colombia is van een relatief hoog niveau en biedt veel kansen voor Nederlandse bedrijven en instellingen in de topsector Life Sciences & Health.

Holland House in Bogotá - Nederland en Colombia

Investeringen

Colombia heeft een zeer aantrekkelijk investeringsklimaat. Het land heeft een van de snelst groeiende economieën van Latijns-Amerika en volgens Atradius zit Colombia in de top 8 meest veelbelovende markten voor zakelijke kansen in 2016. Investeerders krijgen steeds meer vertrouwen nu het vredesproces tussen de guerrillabeweging FARC en de Colombiaanse regering in een afrondende fase is. Dit maakt het extra interessant voor buitenlandse investeerders. De Nederlandse Kamer van Koophandel speelt hier op in door middel van hun Holland House in de hoofdstad van Colombia. Holland House biedt op-maat-gesneden diensten aan voor Nederlandse bedrijven en investeerders om te slagen op de Colombiaanse markt.

Nederlandse bedrijven hebben aanzienlijk in Colombia geïnvesteerd, vooral op het gebied van watermanagement maar ook op het gebied van landbouw, exotische vruchten en bloemen. Zo wordt er door een Nederlands bedrijf geïnvesteerd in de haven van Cartagena op het gebied van haven en terminal faciliteiten. Door een Nederlandse innovatie is er de mogelijkheid van schoon drinkwater en elektriciteit op een Colombiaans eiland en onderzoekt een Nederlands ingenieursbureau om de Colombiaanse noordkust beter te beschermen.

Prinses Leontien en President Santos openen boekenbeurs Bogota

Handelsmissies

Onlangs was prinses Leontien in Colombia om in Bogotá een boekenbeurs te openen met Nederland als gastland. Zij kwam niet alleen om samen met President Santos het boekenfestival te openen maar was er ook voor om de goede handelsbetrekkingen tussen de twee landen warm te houden en te versterken. Vorig jaar, eind augustus begin september, bracht Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu een bezoek aan Colombia voor een bedrijvenmissie en zo ook in 2014 een bezoek van Koningin Maxima om de goede betrekkingen warm te houden.

Medellín meest innovatieve stad

De transformatie en wederopbouw

Colombia en Nederland zijn belangrijke handelspartners van elkaar en ook het Caribisch deel van het koninkrijk speelt hier een deel in mee. Investeerders zien het imago van Colombia van drugs en geweld veranderen in een land van meer stabiliteit en veel mogelijkheden. Een mooi voorbeeld van deze verandering is de stad Medellín die in een relatief korte tijd is veranderd van een van de gevaarlijkste steden in de wereld tot de meest innovatieve stad ter wereld (2013). Een land dat zich laat zien te willen veranderen, af wil van het stigma en in tijd van een conflict de economie goed draaiende kan houden, is natuurlijk erg interessant voor investeerders. De grootste aantrekkingskracht ligt in de wederopbouw ofwel de periode van het postconflict. Het decennia lange conflict tussen de grootste guerrillagroep van het land en de Colombiaanse regering nadert zijn einde. Nog voor het tweede semester van dit jaar verwacht men de ondertekening van het vredesakkoord. Hierdoor nadert er een tijdperk van wederopbouw waarin grote kansen voor bedrijven liggen om te investeren. Nederlandse bedrijven en andere buitenlandse bedrijven zien die kansen liggen en durven nu meer te investeren door het komend vredesakkoord.

Physalis Peruviana

Colombiaans fruit

Het geweld in Colombia is de laatste jaren nog nooit zo laag geweest. Colombiaanse bedrijven kunnen zich door de kerende rust in het land zich verder ontwikkelen en uitbreiden. De bedrijven in de landbouw en fruitsector worden minder slachtoffer van het conflict. Geen annexatie, bedreigingen of afpersingen van guerrillagroepen,  waardoor deze bedrijven mede door het ideale klimaat kunnen blijven groeien. De fruitsector in Colombia maakt grote sprongen, met name die van de avocado en de ananas. De Colombiaanse avocado is steeds meer te zien op de Europese markt en Costa Rica, grootste exporteur van de ananas, voelt de hete adem van Colombia in hun nek. De Nederlanders genieten ook van het Colombiaanse fruit. Nederland is de grootste afnemer van Physalis Peruviana (goudbes) en de Colombiaanse passievrucht zie je ook steeds meer bij de groenteboer en de fruitafdeling van de Nederlandse supermarkten.

Nederland en Colombia

Nederland en Colombia, een goede verstandshouding

De betrekkingen tussen Nederland en Colombia zijn zeker goed te noemen en zal gezien de investeringsmogelijkheden in Colombia alleen maar groeien. Colombia, met de Verenigde Staten als belangrijke afnemer, ziet haar kansen ook liggen in Europa. Het land ziet de export van fruit, kleding, drank en koffie naar Europa steeds meer toenemen. De export naar Nederland is in een jaar tijd met 7,1% gestegen en zal door de gezonde verstandshouding tussen Nederland en Colombia de komende jaren alleen maar doen groeien.