Ontwapening FARC loopt mogelijk vertraging op

Het demobiliseren en ontwapenen van de guerrillabeweging FARC zal mogelijk verlengd worden vanwege vertraging in het demobilisatieproces.

De in het vredesakkoord vastgestelde planning van 180 dagen van demobilisatie en ontwapening van de rebellenbeweging FARC kan mogelijk vertraging oplopen, stelde generaal Javier Flórez.

De aangewezen zones waar het demobilisatieproces van de FARC plaatsvindt, ondervindt op dit moment vertraging door onvoldoende ruimte voor huisvesting. Er zijn ook zones die nog niet klaar zijn om de FARC-leden te kunnen opnemen in het proces.

Flórez meldt dat de regering wijzigingen zal uitvoeren in de planning maar dat er wordt uitgegaan van de streefdatum zoals gepland in het vredesakkoord. Voor de ontwapening zal 180 dagen worden uitgetrokken en eind mei begin juni gerealiseerd moeten worden.

“Er is een nieuw schema gedefinieerd, dat betekent dat het ontwapenen binnen de 180 dagen wordt vervuld. Maar de problemen die zich voordoen kunnen ook mogelijk brengen tot een verlenging”

Generaal Javier Flórez heeft op 10 januari al aangegeven dat het ontwapeningsproces vertraging zal oplopen. Toen gaf hij aan dat het gehele ontwapeningsproces rond 9 juli afgerond zou kunnen zijn.