Monthly Archives: juni 2022

Wat betekent de oorlog in Oekraïne voor de Colombiaanse kolenproductie?

Als reactie op de Russische invasie in Oekraïne heeft de Europese Unie (EU) tal van sancties afgekondigd. Deze zijn gericht tegen de voor Rusland zo belangrijke energiesector. Op 8 april kondigden de EU-lidstaten een belangrijk verbod op Russische steenkool aan vanaf augustus 2022. Tot dan toe was 70% van de Europese invoer van steenkolen afkomstig uit Rusland.

Dit heeft een wereldwijde zoektocht naar haalbare alternatieven op gang gebracht. Een verhoogde invoer uit andere grote leveranciers, waaronder Australië, Zuid-Afrika en de VS, speelt hierbij een belangrijke rol. Colombia is een andere kandidaat die bereid is en in staat lijkt te zijn om hun kolenverkoop aan Europa op te voeren. Vóór de inval van Rusland in Oekraïne had Colombia zijn uitvoer van thermische kolen naar Europa al op korte termijn verdubbeld toen logistieke problemen de levering van Russische kolen op grote schaal vertraagden. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de Colombiaanse president Duque publiekelijk melding maakte van een telefoongesprek met de Duitse kanselier Olaf Scholz, waarbij Colombia ermee instemde zijn kolenexport naar Duitsland op te voeren als substituut voor Rusland.

De Colombiaanse economie wordt al sinds de koloniale tijd gevoed door de export van natuurlijke rijkdommen. Door de snel stijgende wereldprijzen van grondstoffen is deze trend sinds de eeuwwisseling in een stroomversnelling geraakt. Hoewel Colombia over talrijke hulpbronnen van mondiaal belang beschikt, waaronder olie, gas, goud en smaragden, speelt steenkool een bijzonder belangrijke rol. Diego Mesa, minister van Mijnbouw en Energie van de conservatieve regering-Duque, die momenteel aan de macht is, verklaarde in maart 2021 dat de kolenmijnbouw 120 000 banen oplevert en 85% van alle mijnbouwinkomsten van de centrale regering genereert.

De steenkoolwinning is geografisch geconcentreerd in de meest noordelijke provincies La Guajira en Cesar. In het departement La Guajira bevindt zich sinds de jaren tachtig de grootste dagbouwmijn van Latijns-Amerika. De mijn staat bekend als “Cerrejón” en de eigenaar, Glencore, geniet in Colombia enorme belastingverminderingen. De gewone burger lijkt echter niet te hebben geprofiteerd van deze rijkdom aan grondstoffen. Ongeveer 63% van de Colombianen leeft in armoede, en nog eens 25% leeft in extreme armoede. Terwijl duizenden inwoners, met name de inheemse Wayúu, worstelen om toegang te krijgen tot drinkbaar water, werden waterbronnen omgeleid naar de mijn, die elke dag 24 miljoen liter water verbruikt.

De getroffen gemeenschappen mobiliseren zich steeds meer tegen dit gebruik van Colombia’s rijkdommen aan grondstoffen, en zijn woedend over de manier waarop dit het leven van gewone burgers beïnvloedt. Dit heeft geleid tot een groeiend aantal sociaal-milieuconflicten in heel Colombia. De regering-Duque en zijn voorgangers hebben in het verleden de neiging gehad de kant van de transnationale mijnbouwbedrijven te kiezen, met als argument dat de inkomsten uit natuurlijke hulpbronnen nodig zijn voor ontwikkeling. De voortdurende uitbuiting van deze hulpbronnen, als gevolg van de Oekraïnecrisis, zal dergelijke conflicten dan ook waarschijnlijk intensiveren, gezien de gevolgen ervan voor de Colombiaanse burgers.

Voor Cerrejón komen de praktische implicaties nu al aan de oppervlakte: Glencore (een van ’s werelds grootste ondernemingen op het gebied van natuurlijke hulpbronnen) overweegt nu een verdere uitbreiding van de mijn. Met het oog daarop heeft de regering-Duque onlangs toestemming gegeven voor de omlegging van de beek Bruno, de belangrijkste zijrivier van de laatst overgebleven rivier in de Guajira-woestijn. De gevolgen van dit besluit, dat openlijk indruist tegen eerdere uitspraken van rechtbanken, zijn potentieel levensbedreigend, aangezien deskundigen vrezen dat de hele rivier door deze maatregel zou kunnen droogvallen.

Aangezien de opheffing van de sancties tegen Rusland zeer onwaarschijnlijk is zonder een terugtrekking uit Oekraïne, is het zeer onwaarschijnlijk dat de gevolgen voor Colombia op korte termijn zullen veranderen. Tientallen jaren van mobilisatie en protest, vooral op lokaal en regionaal niveau in de getroffen gebieden, lijken weinig te hebben gedaan om verandering te brengen in dit gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Veelzeggend is dat de aftredende president Duque onlangs aankondigde dat de steenkoolproductie van Colombia voor 2022 en 2023 al was vastgesteld en verkocht. Zelfs de onlangs nieuw gekozen president Gustavo Petro, die in augustus zijn ambt gaat uitvoeren, zou wel eens niet voldoende kunnen zijn om een grote verandering in Colombia’s heersende ontwikkelingsparadigma teweeg te brengen. Hoewel Petro tijdens de campagne beweerde dat hij nieuwe exploratie van fossiele brandstoffen zou verbieden, laat dit het huidige gebruik van deze hulpbronnen en andere contractuele verplichtingen ongemoeid. Bovendien zou een gebrek aan steun van het Congres de uitvoering van een dergelijk alternatief beleid wel eens in de weg kunnen staan. De politieke instabiliteit, burgerprotesten en onrust als gevolg van deze sociaal-milieuconflicten zullen dus waarschijnlijk op korte en lange termijn aanhouden.

Colombia kiest Gustavo Petro als nieuwe president

Petro, een oud-burgemeester van de hoofdstad Bogotá, wordt de eerste progressieve president van Colombia. Hij heeft vergaande sociale en economische hervormingen beloofd.

Voor het eerst in zijn geschiedenis krijgt Colombia een progressief staatshoofd. In de tweede ronde van de presidentsverkiezingen gaf de linkse ex-guerrillero Gustavo Petro de populistische zakenman Rodolfo Hernández het nakijken.

Colombianen hebben zondag gestemd voor een nieuwe president en konden stemmen tussen Gustavo Petro Urrego en Rodolfo Hernández, twee verre kandidaten uit de traditionele politieke klasse. Beide kandidaten kwamen met voorstellen voor verandering voor het land te midden van een vuile campagne met beschuldigingen van beide kanten .

Meer dan 39 miljoen Colombianen werden naar de stembus geroepen om de nieuwe president van Colombia te kiezen voor de periode 2022 – 2026. Senator Gustavo Petro is zondag in de tweede ronde van de presidentsverkiezingen de nieuwe president van Colombia geworden met een krappe meerderheid. Met een voortelling van 98,22% behaalde Petro 11.115.965 stemmen, wat overeenkomt met 50,51% , volgens de National Registry. Zijn rivaal, Rodolfo Hernández, behaalde 10.391.504 stemmen, wat overeenkomt met 47,22%.

Petro zette 45 jaar geleden zijn eerste politieke stappen in de guerrilla, maar bewandelt sinds 1990 de institutionele weg. De voormalige burgemeester van de hoofdstad Bogotá, nu een senator, heeft toegezegd ongelijkheid in Colombia te bestrijden, onder meer met gratis universitair onderwijs en pensioenhervormingen. Ook wil hij geen nieuwe olieprojecten toestaan. Fragmentatie in het Colombiaanse congres, waar twaalf partijen zetels hebben, betekent echter dat niet al zijn voorstellen zonder meer kunnen worden doorgevoerd. Echter, zijn overwinning is historisch, omdat Colombia een lange traditie van rechtse presidenten kent.

Colombia kiest nieuwe president: Gustavo Petro vs Rodolfo Hernandez

Bijna 40 miljoen Colombianen kunnen zondag een nieuwe president kiezen. De keuze is tussen de linkse politieke veteraan en ex-guerrillastrijder Gustavo Petro, en de rijke excentrieke ondernemer die onder meer dankzij sociale media erg populair is geworden, Rodolfo Hernández. Volgens de laatste peilingen is het een nek-aan-nekrace tussen beide kandidaten.

Gustavo Petro is een voormalig guerrillastrijder die sinds 1991 aan politiek doet en werd in 2011 verkozen tot burgemeester van de hoofdstad Bogota. Petro is al twee keer eerder voor het presidentschap gegaan. In 2018 nam hij deel aan de presidentsverkiezingen en eindigde hij op de tweede plek met 25 procent van de stemmen. Dit jaar neemt hij dus voor de derde keer deel en kan hij de eerste linkse president van Colombia worden.

Tijdens zijn verkiezingscampagne beloofde hij “verandering” en een regering “voor alle Colombianen” die “een einde willen maken aan de politieke haat binnen de samenleving”. Petro voerde die campagne op linkse thema’s en pleitte voor groene energie en het wegwerken van de inkomensongelijkheid in het land. Hij beloofde het einde van fossiele brandstoffen en een belastingverhoging voor de 4.000 rijkste Colombianen. Ook kondigde hij aan huidig president Duque te willen vervolgen voor het politiegeweld tijdens protesten tegen de economische maatregelen van de regering-Duque in 2021. Daarnaast stelde hij landbouwhervormingen en investeringen in onderwijs, gezondheidszorg en onderzoek voor.

Petro kondigde ook aan dat hij de huidig president Ivan Duque wilt vervolgen voor het politiegeweld tijdens protesten tegen de economische maatregelen van de regering-Duque in 2021. Daarnaast stelde hij landbouwhervormingen en investeringen in onderwijs, gezondheidszorg en onderzoek voor.

Zijn tegenkandidaat is de rechtse populist Rodolfo Hernandez (77), een ingenieur en zakenman die rijk werd in de bouwsector. Twee maanden geleden was hij nog een grote onbekende. Totdat hij door een campagne op TikTok heel veel stemmen binnensleepte. Hernandez wil naar eigen zeggen radicaal afrekenen met corruptie. Als burgemeester van Bucaramanga ging hij de confrontatie aan met corrupte politici. In de stad, met 580.000 inwoners zijn ze ervan overtuigd dat Hernandez president wordt.

Toch is niet iedereen blij met Hernandez. Hij profileert zich weliswaar als strijder tegen corruptie, maar als burgemeester was hij betrokken bij een aantal schandalen. De linkse kandidaat Petro wordt achtervolgd door zijn verleden en is voor anderen een omstreden kandidaat door zijn verleden als guerrillastrijder.

De laatste peilingen wijzen op een nek-aan-nekrace tussen de twee presidentskandidaten. Geen van beiden behoort tot een van de traditionele politieke partijen. Colombianen verwachten daarom dat er een nieuw tijdperk begint, wie er ook als winnaar uit de bus komt.

De stembureaus in Colombia sluiten om 23.00 uur Nederlandse tijd.

Colombiaanse economie groeit met 12% in april

Volgens het Colombiaanse Bureau van de Statistiek (DANE) is de nationale economie met 12% gegroeid, in vergelijking met dezelfde maand een jaar eerder. Dit is de hoogste groei in de afgelopen zeven maanden en de op één na beste sinds het begin van de pandemie.

Volgens Juan Daniel Oviedo, directeur van DANE, heeft de tertiaire sector de economie in april het meest doen groeien. Daarentegen hebben in april de primaire activiteiten, waarin de landbouw en de winning van delfstoffen zijn samengebracht, een krimp van 2% op jaarbasis laten optekenen, waarmee de tweede achtereenvolgende maand van dalingen werd afgesloten, aangezien in maart al een verschil van -5,5% was gemeld.

Anderzijds vertoonden de secundaire activiteiten, waaronder de productiesectoren en de bouw, een groei van 11,9% op jaarbasis, de beste maand van het jaar voor deze tak van de economie.

Van de tertiaire activiteiten valt de jaarlijkse groei van 28,1% op in de groot- en detailhandel, alsmede in de sectoren vervoer en opslag en accommodatie en levensmiddelenvoorziening.

Volgens de DANE was de handel de activiteit die het meest bijdroeg tot de groei van 12% in april 2022.

320.000 leden van de veiligheidstroepen zullen garant staan voor de tweede ronde van de presidentsverkiezingen

Met de presidentsverkiezingen die aanstaande zondag worden gehouden kondigde de minister van Defensie Diego Molano de veiligheidsmaatregelen aan voor deze dag, door de inzet aan van 20 duizend mannen van de openbare macht, naast de 300 duizend die aan de vorige verkiezingen deelnamen.

“Het democratische plan is erop gericht 320.000 leden van de veiligheidstroepen in te zetten om de verkiezingen van volgend weekend in de tweede ronde te garanderen, dus we hebben ons drie doelen gesteld: dat alle Colombianen naar buiten kunnen gaan en vrij kunnen stemmen,” zei hij.

Bovendien zei hij dat “in de 12.000 stembureaus in het hele land bescherming zal zijn voor, tijdens en na de verkiezingen”. Hij voegde eraan toe dat “de 20.000 extra manschappen van het leger en de politie zijn opgenomen om speciale controleposten te gaan beschermen, waar naar gelang van de resultaten, mogelijke gewelddadige acties, blokkades of vandalismeacties kunnen ontstaan”.

“Er is informatie van inlichtingendiensten en ook op sociale netwerken, die bedreigend is, om die redenen worden er extra manschappen ingezet”, zei hij. Hij zei ook dat leden van de veiligheidstroepen reeds zijn ingezet “vooral op die punten waar zich een gewelddadige actie zou kunnen voordoen, maar ook preventief, wanneer wij reeds weten dat er aanwijzingen en inlichtingen zijn dat zij trachten een of andere daad te stellen die in strijd is met de grondwet en de wet, er direct ingegrepen kan worden en er ook gerechtelijke procedures zullen zijn”.

Tot slot voegde minister Molano eraan toe dat “wij de afgelopen weken verscheidene veiligheidsraden hebben gehouden, waarvan sommige gespecialiseerd waren in verkiezingsaangelegenheden, waar bedreigingen of informatie over verkiezingsdwang zijn ontvangen, en in deze gebieden hebben wij de inspanningen van de veiligheidstroepen verdubbeld”.

Colombia heeft in zes maanden 7.585 hectare bos verloren aan ontbossing

Colombia heeft dit jaar 7.585 hectare verloren door ontbossing, wat overeenkomt met 8.925 voetbalvelden, terwijl 117 mensen voor het gerecht zijn gebracht voor milieumisdrijven, aldus het bureau van de procureur-generaal op woensdag.

“Dankzij de acties van het Openbaar Ministerie, in coördinatie met de veiligheidstroepen, konden 7.585 ontboste hectaren, gelijk aan 8.925 reglementaire voetbalvelden, worden ingepalmd”, aldus het Openbaar Ministerie in een verklaring.

Het parket meldde ook dat tot dusver dit jaar 117 mensen zijn gearresteerd en vervolgd voor milieudelicten in 48 operaties tegen ontbossing, illegale exploitatie van mineralen, handel in wilde dieren en illegale exploitatie van natuurlijke hulpbronnen.

In totaal zijn “21 van deze operaties, die hebben geleid tot de vervolging van 55 personen, gericht tegen de roofdieren van het Amazonegebied, de natuurreservaatzones en de Nationale Natuurparken”, volgens informatie van het bureau van de procureur-generaal.

Wat de illegale mijnbouw betreft, deelde hij mee dat zij 21 operaties hebben uitgevoerd, waarvan er 59 gevangen zijn genomen, in Amazonas, Antioquia, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caquetá, Cundinamarca, Chocó, Córdoba, Meta, Santander, Norte de Santander, Valle del Cauca en Sucre.

“In dit werk zijn degenen die bij milieudelicten betrokken zijn, vervolgd. Tot dusver zijn maatregelen opgelegd met het oog op de onteigening (onteigening) van activa ter waarde van bijna 3 miljard pesos (ongeveer 770.000 dollar),” aldus het openbaar ministerie in zijn verslag.

Een van de meest recente tegenslagen voor de illegale mijnbouw werd toegebracht door de autoriteiten in het regenachtige jungledepartement Chocó, grenzend aan Panama, waar mannen van Clan del Golfo, naar verluidt de grootste criminele bende van het land, goud aan het delven waren in een zijrivier van de Atrato.

“Tijdens de procedure werd een ernstig effect op de waterbron geconstateerd, als gevolg van het storten van arseen, kwik, nikkel en lood, naast andere giftige elementen die worden gebruikt om goud te winnen, alsmede de verandering van de bodem en de vernietiging van de vegetatie met zware machines,” aldus het Openbaar Ministerie.

Acht graafmachines en drie zuigmotoren werden op een gecontroleerde manier vernietigd.

De Colombiaanse regering beschouwt illegale mijnbouw, evenals drugshandel, als twee misdaden die voeding geven aan illegale gewapende groeperingen die onder meer het milieu ernstig schaden, maatschappelijke leiders vermoorden en de veiligheidstroepen aanvallen.

De rivier de Atrato is door het Colombiaanse Constitutionele Hof uitgeroepen tot een rivier die speciale bescherming, behoud, onderhoud en herstel behoeft.

De rivier heeft een lengte van bijna 720 kilometer, waarvan 560 kilometer bevaarbaar is voor schepen tot 200 ton, en mondt uit in de Golf van Urabá in de Atlantische Oceaan.

Zware regens doden 80 mensen in Colombia sinds maart

Sinds begin maart zijn in Colombia in totaal 80 mensen omgekomen en 10 vermist als gevolg van hevige regens en aardverschuivingen, zo heeft de nationale eenheid voor rampenbestrijding en crisisbeheersing (UNGRD) dinsdag gemeld.

Volgens het laatste rapport van de UNGRD waren de departementen Cundinamarca, Antioquia en Santander de meest getroffen regio’s als gevolg van hevige regens en aardverschuivingen. Ongeveer 418 dorpen en 16.295 huizen liepen ernstige schade op door de hevige regens. Ook 730 snelwegen, 72 bruggen, 37 voetgangersoversteekplaatsen, 90 aquaducten, 37 rioleringen, 108 onderwijsinstellingen en zeven gezondheidscentra liepen schade op.

In Colombia veroorzaken overstromingen en aardverschuivingen elk jaar veel doden en ernstige scha

Leger doodt leider FARC-dissidenten in Cauca

Een belangrijke leider van de FARC-dissidenten is omgekomen tijdens een militaire operatie maandagochtend, zei president Ivan Duque. Leider Johany Noscue, bekend als Mayimbu, werd gedood in een bergachtig gebied in de buurt van de gemeente Suarez in het departement Cauca, zei hij.

Johany Noscue was de leider van het ‘Jaime Martínez’ Front, nadat hij de vredesakkoorden tussen de FARC en de nationale regering had verworpen.

Destijds verklaarden de autoriteiten dat “Mayimbú” meer dan 110 gewapende mannen onder zich had die al zijn bevelen opvolgden.

Johany Noscue, van inheemse afkomst uit de gemeente Toribío (ten noorden van Cauca), opereerde voornamelijk in de Naya-sector, Cauca , waar hij streed tegen andere criminele organisaties voor de controle op drugssmokkelroutes.

De regering had een beloning van 256.000 dollar uitgeloofd voor informatie over Mayimbu’s verblijfplaats. “Deze operatie laat zien dat symbolen van het kwaad blijven vallen waar ze ook gevonden worden. Ze zullen geen schuilplaats hebben, ze zullen geen toevluchtsoord hebben,” zei Duque in een videotoespraak.

Fabio Duarte winnaar Vuelta a Colombia 2022

Veteraan Fabio Duarte (Team Medellín) won deze zondag voor de tweede keer in zijn carrière de Vuelta a Colombia. In de afsluitende tijdrit (41,9 km) werd hij tweede, maar hij had eerder in de week al flink uitgepakt en won uiteindelijk met meer dan vijf minuten verschil de ronde. De laatste etappe, een tijdrit van 41,9 kilometer die startte in Paipa en eindigde in Tunja werd gewonnen door Rodrigo Contreras (EPM Scott) .

Na de meer dan 15 minuten die hij had verloren in de etappe die eindigde in de gemeente Yarumal in Antioquia, verdedigde Fabio Duarte op de laatste dag zijn gele trui en pakte hij de titel van de 72e editie van de Ronde van Colombia.

Duarte eindigde de 10 competitiedagen in 35 uur, 52 minuten en 45 seconden en versloeg Hernando Bohórquez (EPM Scott) met 5’02”, die tweede werd, en Julián Cardona (Sistecrédito GW) werd derde met 6 ’13”.

De 36-jarige Colombiaanse wielrenner won zijn tweede Vuelta a Colombia, na te hebben gewonnen in de editie van 2019, maar deze overwinning in 2022 was een geweldige comeback voor de veteraan. Duarte reed meerdere keren een sterke Giro d’Italia voor Team Colombia en won ooit de Coppa Sabatini onder meer. Zijn grootste prestatie was de titel van het Wereldkampioenschap wielrennen op de weg in de categorie sub’23 in 2008.

Rodolfo Hernández vs Gustavo Petro: kop aan kop race in laatste presidentsverkiezingen

De volgende president gaat tussen Gustavo Petro, van het Historisch Pact en Rodolfo Hernández, van de Liga van Anticorruptie Gouverneurs

De politieke campagne nadert haar laatste fase met nog slechts een week te gaan voor de tweede ronde van de presidentsverkiezingen om de volgende president van Colombia te kiezen.

De volgende bewonder van het presidentieel paleis, Casa de Nariño, is tussen Gustavo Petro, van het Pacto Histórico en Rodolfo Hernández, van de Liga de Gobernantes Anticorrupción.

Zeker is dat de balans tot dusver bijna in het midden ligt, wat erop wijst dat elk van beide kandidaten de verkiezingen van 19 juni zou kunnen winnen, zodat deze laatste dagen van de campagne beslissend zullen zijn.

Zo bleek uit de presidentspeiling van zaterdag dat Rodolfo Hernández 47,9 % van de stemintenties heeft, terwijl Gustavo Petro 47,1 % heeft.

De twee kandidaten zijn nek aan nek in de race om Iván Duque op 7 augustus op te volgen, terwijl de controverse en botsingen over hun politieke standpunten voortduren.