Bisschoppen vragen dialoog en nederigheid

De Colombiaanse bisschoppen roepen demonstranten op vreedzaam te protesteren en vragen alle betrokken partijen bereid om tot een dialoog te komen, dat meldt kerknet.

De bisschoppen roepen zowel politici als de vakbonden, de studenten en alle actievoerders op tot nederigheid. Na mislukte onderhandelingen kondigden de vakbonden voor morgen een algemene staking af.

De betogers voeren actie tegen de privatisering van de economie en de trage uitvoering van het vredesakkoord van 2016 tussen de Colombiaanse regering en de rebellen van de FARC. Zij eisen ook meer overheidssteun voor het onderwijs, een betere gezondheidszorg, betere huisvesting en een vlottere toegang tot landbouwgrond.

Vicaris Rafael Cotrino van het aartsbisdom Bogotá liet zich in een interview met de krant El Tiempo ontvallen dat hoogmoed en arrogantie slechte raadgevers zijn. Tegelijk beklemtoonde hij dat het onvermijdelijk is dat bevoorrechte mensen voordelen afstaan om daadwerkelijk het lot van de alleramsten te kunnen verbeteren. Maar ik heb de indruk dat diegenen die bevoorrecht zijn in de plaats daarvan hun positie als onaantastbaar beschouwen. Dat maakt een oplossing erg moeilijk.

De bisschoppen dringen bij alle betrokken partijen aan op verantwoordelijkheid en debat. Hulpbisschop Elkin Fernando Alvarez Botero van het aartsbisdom Medellin benadrukt van zijn kant dat de katholieke Kerk niet alleen wil deelnemen aan de dialoog, maar die ook actief wil bevorderen: De Colombiaanse bevolking wil echte verandering. Dat vereist ook dat de protesten vreedzaam verlopen en dat daarbij geen vernielingen worden aangebracht. Wij hebben nood aan een constructieve discussie.

Bron :
kerknet foto:bluradio