Colombia is het gelukkigste land ter wereld volgens Gallup International 2021

Uit het onderzoek, uitgevoerd door Gallup International, blijkt dat in 2021 Colombia het land is waar de meeste mensen zich gelukkig voelen.

De “Eindejaarsenquête”, die werd uitgevoerd door de internationale opiniepeilingsorganisatie Gallup International, kwam tot de conclusie dat Colombia het gelukkigste land ter wereld is. Het besluit werd genomen op basis van een enquête onder Colombianen, waarin 83% verklaarde zich zeer gelukkig of gelukkig te voelen.

De geluksindex waarop de enquête was gebaseerd, die het resultaat is van de aftrekking tussen degenen die aangaven zich ongelukkig te voelen en degenen die zich gelukkig voelen, zet Colombia bovenin de lijst van 44 landen die deelnamen aan de enquête. De vijf landen met de hoogste geluksindex zijn: Colombia (+79), Kazachstan (+76), Albanië (+74), Maleisië (+73) en Azerbeidzjan (+70).

Uit het onderzoek blijkt dat de meerderheid (56%) van de ondervraagde burgers wereldwijd zichzelf gelukkig vindt en dat Latijns-Amerika de regio is met het hoogste gemiddelde, waarbij 70% van de respondenten aangeeft gelukkig of zeer gelukkig te zijn. Europa en het Midden-Oosten hebben de laagste percentages met vergelijkbare percentages aan beide kanten van de schaal.

De enquête werd in Colombia uitgevoerd door het Centro Nacional de Consultoría, tussen november en december van dit jaar, en omvatte een representatieve steekproef van 775 Colombiaanse burgers ouder dan 18 jaar. Er werd onder meer gevraagd naar de verwachtingen voor het nieuwe jaar op verschillende fronten en naar de perceptie van optimisme en geluk.

Wat de ongelukkigste landen betreft, blijkt uit de index dat Ghana (+2), Afghanistan (+9), Hongkong (+11), Irak (+17) en Rusland (+18) de eerste plaatsen innemen, terwijl vier op de tien respondenten denken dat het in 2022 beter zal zijn dan in 2021.

Bron :
Foto:expresolatino.net