Colombia test windenergieprojecten in La Guajira

Het planbureau van Ministerie van Mijnbouw en Energie, Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), heeft drie windenergieprojecten in Colombia die wordt bestudeerd door de plaatselijke onderneming Jemeiwaa Ka’i SAS in het noordoostelijke departement La Guajira.

De projecten, Carrizal, Casa Electrica en Irraipa, met een vermogen van 474 MegaWatt zijn in een stadium van milieustudies en overleggesprekken met de inheemse gemeenschappen in Uribia waar deze windmolenparken zich bevinden. Carrizal, het grootste windenergieproject, kan 195 MegaWatt genereren, gevolgd door Casa Electrica met 180 MW.

UPME die de aansluiting van deze toekomstige windparken op het netwerk evalueert zegt dat de drie projecten 250 tot 300 MW van de traditionele Elektriciteitscentrales kunnen vervangen en volgens de plannen van UPME een uitbreiding kan zijn van het nationale energieplan van 2014-2028.

Volgens UPME, is er nog een extra windenergieproject van 1.200 MW in onderzoek in verschillende gebieden van het schiereiland La Guajira.

Colombia heeft momenteel een volledig werkend windpark en aangesloten op het nationale systeem genaamd Jepirachi. Dit windpark levert een vermogen van 19,5-MW en bevindt zich ook in Uribia, beheerd door het energiebedrijf Empresas Publicas de Medellin (EPM).