Colombiaanse regering laat meer dan 10.000 gevangenen vrij

De Colombiaanse regering heeft aangekondigd dat ze meer dan 10.000 gevangenen onder huisarrest zal vrijlaten vanwege de crisis rondom het coronaviruspandemie.

Het  Inpec (Het Nationaal Penitentiair Instituut) zal tijdelijke vrijlating verlenen aan gevangenen die ouder zijn dan 60 jaar om tijdelijk hun straf uit te zitten buiten de overvolle gevangenissen van het land.

Onder de 10.850 gevangenen die in aanmerking komen voor huisarrest zijn ook zwangere vrouwen en moeders met kinderen jonger dan drie jaar.

De regering zal ook toestaan dat terminaal zieke gevangenen, veroordeelden met een straf van minder dan vijf jaar en degenen die ten minste drie vijfde van hun straf hebben uitgezeten, worden vrijgelaten.

De huidige vicepresident van Colombia, Marta Lucía Ramírez, zei dat zij zaterdag het ministerie van Justitie heeft geadviseerd geen gevangenen vrij te laten die zijn veroordeeld wegens seksueel misbruik. 

De massale vrijlating zal geen betrekking hebben op gevangenen die veroordeeld zijn voor oorlogsmisdaden, genocide en/of misdaden tegen de menselijkheid.

Gedetineerden die in het verleden schuldig zijn bevonden aan corruptie en misdaden tegen minderjarigen zullen worden uitgesloten van huisarrest. De regering heeft ook gezegd dat zij geen enkele gevangene zal vrijlaten die in het verleden is berecht of momenteel wordt berecht door het Hof voor Justitie en het vredestribunaal.

Het besluit van de regering om een deel van de gevangenispopulatie onder huisarrest vrij te laten komt nadat 23 gevangenen op 22 maart zijn omgekomen bij een opstand in de gevangenis La Modelo in Bogotá. Het protest richtte zich tegen het in de ogen van de gevangenen ineffectieve beleid van de gevangenis om hen te beschermen tegen het coronavirus.Bij de opstand raakten ook 90 gevangenen gewond.

Bron :
Foto:ElEspectador