Export Colombia voor het eerst sinds januari 2020 gestegen

De export in Colombia vertoonde voor het eerst in 13 maanden positieve cijfers. De maand februari werd de eerste maand waarin het percentage producten dat het land verliet hoger was dan in januari 2020.

Volgens een rapport gepresenteerd door het Colombiaanse Bureau van de Statistiek (DANE), bereikte de buitenlandse verkoop van het land 2,9 miljard dollar in februari van dit jaar, wat een groei van 0,04% betekende in vergelijking met dezelfde maand van 2020. Volgens het bureau is dit resultaat vooral te danken aan de groei van de export van de industriële sector met 14,4%.

In de tweede maand van dit jaar nam de export van brandstoffen en producten van de mijnbouwsector deel met 44,7% van de totale waarde van de uitvoer; hetzelfde gold voor de verwerkingsindustrie met 22,2%, landbouw, levensmiddelen en dranken met 25,0%, en andere sectoren met 8,1%.

Wat betreft de export van olie is er een daling te zien. In februari werden 11,1 miljoen vaten ruwe aardolie geëxporteerd, wat een daling betekent van 39,2% ten opzichte van februari 2020.

Wat betreft de export van de productiesector bedroeg deze 653,7 miljoen dollar en vertoonde een toename van 14,4%, vergeleken met februari 2020, deze sector boekte de beste prestatie voor februari van de afgelopen 6 jaar.

Anderzijds vertegenwoordigden de externe verkopen van landbouwproducten, voedingsmiddelen en dranken een waarde van 736,6 miljoen dollar en vertoonden zij een groei van 8,0% in vergelijking met februari 2020.

Wat de landen betreft die de meeste uit Colombia uitgevoerde producten of diensten ontvingen, waren de Verenigde Staten de belangrijkste bestemming met een aandeel van 31,2%. Zij werden gevolgd door China (10,0%), Brazilië (5,8%), India (4,4%), Ecuador (4,3%), Nederland (4,0%), en Peru (3,0%).

Bron :
Foto: Gabriel Illescas