FARC-commandant erkent voor het vredestribunaal de rekrutering van minderjarigen

FARC-commandant Joaquín Gómez heeft dinsdag tijdens een zitting van het tribunaal voor speciale rechtspraak voor de vrede (JEP) de rekrutering van minderjarigen door de FARC erkend. 

Vóór het JEP, dat belast is met het onderzoeken van misdaden die zijn gepleegd tijdens het gewapend conflict tussen de rebellenbeweging FARC en de Colombiaanse regering, las Milton de Jesús Toncel, bekend als ‘Joaquín Gómez’, een brief voor waarin hij de rekrutering en inzet van meisjes en jongens in het gewapende conflict door de FARC toe gaf.

“Hoewel het volgens onze codes verboden was om kinderen onder de 15 jaar te rekruteren, erkennen we dat deze statuten werden geschonden”, zei hij. “We kunnen niet iets teruggeven aan de kinderen die we hebben gerekruteerd en de tijd in de oorlog hebben ingelijfd. Ik ben bereid fouten te erkennen, zowel individueel als collectief, die zich tijdens de oorlog hebben voorgedaan, om de herinneringen van de slachtoffers te respecteren,” zei Gómez.

Hij voegde eraan toe dat minderjarigen nooit rechtstreeks onder dwang werden gerekruteerd, maar hij zei dat hij bereid was zijn excuses aan te bieden voor de zaken die in de FARC hebben afgespeeld.

Tijdens de procedure vroeg de rechter hem ook naar de abortussen binnen de rebellenbeweging. Gómez, gaf een ongebruikelijke term om ze te erkennen. “Als ze al zwanger is, want het hangt ook af van het tijdstip van de zwangerschap, dan werd de “desembarazo” beoefend. De rechter drong aan op zijn vraag over de term “desembarazo” en de verdachte verklaarde dat hij met deze uitdrukking verwees naar abortussen binnen het voormalige FARC. “De ontscheping, meneer, abortus”, zei de FARC-commandant.

Bron :
Foto:lanacion.com.co