Friends for War Child

War Child en EO hebben een bijzondere tv-avond op NPO 1 uitgezonden met de titel ‘Friends for War Child’. In dit programma worden ook kinderen uit Colombia belicht.

War Child beschermt kinderen in Colombia tegen geweld en misbruik. En wil vooral voorkomen dat ze zich aansluiten bij gewapende groepen en kindsoldaat worden. Ook ondersteunen we lokale organisaties die voormalig kindsoldaten helpen terug te keren in de maatschappij. Zodat ze niet terugvallen in een leven van geweld. Dat doet Warchild met zelf ontwikkelde programma’s. Programma’s die het hele dorp of de hele buurt activeren om samen met de kinderen te werken aan veiligheid en kennis.

In deze programma’s worden kinderen gestimuleerd hun nare herinneringen uit hun tijd als kindsoldaat te verwerken via creatieve en recreatieve activiteiten. Scholen en theaters dienen als uitlaatklep voor ingrijpende ervaringen, en zijn tegelijk podia voor voorlichting over kinderrechten. Zodat zoveel mogelijk mensen voordeel hebben bij hun boodschap. Zodat zoveel mogelijk mensen leren van elkaar.

Bekijk via deze link de uitzending