Geweld tegen vrouwelijke leiders neemt toe in Colombia

Het bureau van de ombudsman in Colombia heeft gemeld dat het geweld tegen vrouwelijke leiders is toegenomen. Volgens het bureau waren in 2019 98 vrouwelijke leiders het slachtoffer van geweld of dreigementen. Dit is een stijging van 57 procent ten opzichte van 2018.

De ombudsman wees ook op de toename van gendergerelateerd geweld tegen vrouwen, “hoewel er op het gebied van regelgeving vooruitgang is geboekt bij het waarborgen van hun rechten en de inspanningen van de overheid om de gelijkheid in de verschillende levenssferen van vrouwen te bevorderen.

Ambtenaren van de Ombudsman, die verantwoordelijk zijn voor de behandeling van gevallen van gendergerelateerd geweld, hebben in 2019 4.925 zaken behandeld, tegenover 3.325 in 2018, dat wil zeggen 1.600 meer zaken.

In een verklaring op zondag in het kader van de Internationale Vrouwendag wordt gespecificeerd dat de meeste aandacht uitgaat naar gevallen van huiselijk geweld, met 1.901 gevallen.

Het Bureau van de Ombudsman wees erop dat het aantal vrouwenmoorden in Colombia alarmerend hoog is. De hoge cijfers in de departementen Cordoba, Cundinamarca, Magdalena, Putumayo, Quindio en Valle del Cauca baren de meeste zorgen.

In reactie op deze situatie kondigde ombudsman Carlos Negret de oprichting aan van de Elite-groep voor de Gerechtelijke Vertegenwoordiging van Slachtoffers van Gendergerelateerd Geweld.

Bron :
Foto:caracol