Guerrillabeweging ELN zet strijd voort

Ondanks het vredesakkoord dat eind september wordt ondertekend tussen de Colombiaanse regering en de linkse guerrillaorganisatie FARC houdt de kleinere rebellengroep ELN vast aan de gewapende strijd.

De leider van de linkse guerrillabeweging ELN, Nicolás Rodríguez alias ‘Gabino’, wenste de FARC succes bij zijn voornemen zich voortaan als politieke beweging voor zijn doelen in te zetten.

Het ELN respecteert de afspraken in het vredesakkoord, maar zal ze niet overnemen, schreef Gabino in een maandag openbaar gemaakte brief aan de FARC.

Een agenda voor vredesonderhandelingen tussen het ELN en de Colombiaanse regering ligt al sinds december 2015 klaar. De regering wil met het ELN pas met formele onderhandelingen beginnen als de groep alle gijzelaars die hij in zijn macht heeft vrij laat.

De grootste guerrillabeweging in het land, de FARC, is vorige week het eens geworden over een definitief vredesakkoord. ELN is meerdere malen gevraagd aan te sluiten bij deze vredesonderhandelingen maar de groepering is uiteindelijk met behulp van bemiddelaar Ecuador tot een eigen agenda gekomen.

Het op marxistisch-leninistische leest geschoeide Nationale Bevrijdingsleger (ELN) telt ongeveer 2000 strijders. Het ELN pleegt regelmatig aanslagen op de infrastructuur van het Zuid-Amerikaanse land.