‘Het Hidroituango-project leeft nog steeds’

De stuwdam Hidroituango, die door overtollig water het gevaar liep in te storten, heeft volgens de eigenaar van het project, energiebedrijf EPM, geen schade opgelopen.

Ondanks de noodtoestanden en de problemen die de laatste dagen bij het Hidroituango-project bekend waren, heeft CEO van EPM, Jorge Londoño, gezegd dat de stuwdam nog in leven is en geen schade heeft geleden die de continuïteit van de werkzaamheden in gevaar zou kunnen brengen.

De waterkrachtcentrale, die nog in aanbouw is, ondervond problemen door het instorten van een belangrijke omleidingstunnel, waardoor het water werd geblokkeerd en de druk op de dam werd verhoogd. Het regenseizoen deed het waterpeil nog hoger doen stijgen waardoor het gevaar ontstond voor instorten van de stuwdam. Zo’n 25.000 mensen die stroomafwaarts van de stuwdam wonen werden geëvacueerd.

Deze week ontstond er een extra gevaar door aardverschuivingen bij de stuwdam, die mogelijk tot meer druk op de dam kan veroorzaken of het afvoeren van het water kan blokkeren, code rood blijft hierdoor gehandhaafd.

Volgens het rapport van de uitvoerende, zijn zij momenteel geconcentreerd op drie belangrijke punten van hoge prioriteit, maar die het werk niet vertragen. De eerste is de aandacht voor twee aardverschuivingen bij de stuwdam, de volgende is het voorkomen dat de stuwdam overstroomt en de laatste is het ontstoppen van een van de omleidingstunnels.

“Het project is nog in leven, omdat de dam in goede staat is. Alle meetinstrumenten, die we op de dam gebruiken, geven aan dat het in de conditie is die we verwacht hadden”, aldus Jorge Londoño.

Het bouwbedrijf doet er alles aan om de uiteindelijke hoogte van de stuwdam te bereiken. Intussen blijft voor een deel van de rivier code rood gelden. Inwoners verder van de stuwdam mochten al weer terugkeren naar hun woningen.