Het vredesakkoord van Colombia bestaat twee jaar

Na een aantal aanpassingen naar aanleiding van de resultaten van het referendum is het vredesakkoord tussen de Colombiaanse regering en de guerrilla’s van de FARC op 24 november 2016 ondertekend.

De uitslag van het referendum verplichte de regering en de FARC om het vredesakkoord te herzien. Destijds erkende voormalige president Santos dat de herziende versie van het akoord veel beter was dan het eerste akkoord en vroeg hij alle Colombianen om de vredesopbouw te steunen. FARC-leider Timochenko wees erop dat er rekening is gehouden met de kritiek van de tegenstanders van het akkoord en dat de nodige aanpassingen zijn aangebracht.

Het eerste akkoord werd onder toezicht van vele wereldleiders in Cartagena ondertekend. Na het referendum werd de ondertekening van het herziende akkoord een stuk bescheidener gehouden. De twee leiders ondertekenden in het Colón theater in Bogotá het vredesakkoord.

Timochenko, de leider van FARC, herhaalde om vergiffenis voor al het geweld aan de slachtoffers van het conflict en beloofde dat de FARC zich aan elke woord te houden dat in de overeenkomst geschreven staat. Sindsdien zijn er vierentwintig maanden verstreken en zijn er verschillende problemen gerezen, maar het proces is in stand gehouden en de tussen de partijen aangegane verbintenissen zijn nagekomen.

Na verloop van tijd zijn er verschillende dingen gebeurd, zoals Iván Márquez de FARC als politieke partij heeft verlaten en andere voormalige guerrillastrijders zich moesten verantwoorden voor hun oorlogsdaden in het tribunaal voor speciale rechtspraak voor de vrede (JEP). Jesús Santrich werd ook gevangen genomen voor vermeende verbanden met drugshandel en zijn wettelijke status is niet gedefinieerd.

Gedurende al deze maanden is de steun van de internationale gemeenschap fundamenteel geweest en zijn er steeds meer donaties bekend die bestemd zijn voor de programma’s van ontmijning, vervanging en herintegratie van de oud-strijders van FARC.