Historisch vredesakkoord Colombia en FARC

Na vier jaar onderhandelen zijn de Colombiaanse regering en guerrillabeweging FARC tot een vredesakkoord gekomen. Gisteravond presenteerden de beide partijen het definitief vredesakkoord.

In een gemeenschappelijk persbericht zeiden beide partijen: “We zijn tot een finaal, integraal en definitief vredesakkoord gekomen. Het einde van het gewapende conflict zal eerst en vooral het einde van het enorme lijden betekenen dat het conflict heeft veroorzaakt. Daarnaast zal het het begin zijn van een nieuw hoofdstuk in onze geschiedenis. We willen dat er geen enkel slachtoffer meer valt in Colombia.”

President Santos zei tijdens de presentatie van het akkoord: Vandaag markeren wij het einde van het lijden, de pijn en de tragedie van de oorlog.

De hoofdonderhandelaar van de Colombiaanse regering, Humberto de la Calle zei: “Dit akkoord is het best mogelijke akkoord, we hadden waarschijnlijk allemaal wat meer willen hebben, maar de overeenkomst is de best mogelijke deal”.

Ivan Marquez, hoofdonderhandelaar van de FARC, zei: “We hebben de mooiste strijd van alle gewonnen, vrede in Colombia. De strijd met wapens eindigt en de strijd voor ideeën begint”

In juni kwamen de Colombiaanse regering en de FARC al tot een historisch akkoord waarin de rebellen en de regering een bilaterale wapenstilstand ondertekenden. Het vredesakkoord is een nieuwe historische stap voor Colombia. Na een marathonsessie van zes dagen onderhandelen werd dinsdagavond de laatste gesprekcyclus afgerond.

Het akkoord zal in september ondertekend worden, waarna de Colombiaanse bevolking in oktober over het akkoord moet stemmen tijdens een referendum. President Juan Manuel Santos kondigde aan het referendum op 2 oktober te zullen houden. In het akkoord zijn onder meer landbouwhervormingen, acties tegen drugshandel en politieke participatie van gedemobiliseerde guerrillastrijders opgenomen.

Het Colombiaanse volk krijgt op 2 oktober de gelegenheid zich uit te spreken over het vredesakkoord. Peilingen geven een wisselend beeld aan. Volgens de laatste metingen zal ruim 60 procent van de Colombianen zich uitspreken voor het akkoord.

Indien er voor het vredesakkoord wordt gestemd zal het veranderen in een wet. Daarna zal de FARC zijn 7.000 nog actieve strijders demobiliseren. De Verenigde houdt toezicht op de demobilisatie en ontwapening van de rebellen die worden opgevangen in 23 speciaal daartoe aangewezen beschermde zones en acht kampen verspreid over het land. De FARC-strijders moeten zich binnen 180 dagen ontwapenen. Als Colombia nee zegt tegen het vredesakkoord, zal president Santos niet aan nieuw akkoord beginnen.