Illegale goudwinning uit rivieren stijgt in Colombia en veroorzaakt grote milieuschade

De illegale goudwinning veroorzaakt grote milieuschade in Colombia, een van ’s werelds meest biodiverse landen. Ambtenaren zeggen dat de piek in de mijnbouw ook zeer zorgwekkend is “omdat het banden heeft met de georganiseerde misdaad”.

De illegale winning van goud uit rivieren en waterwegen in Colombia neemt toe, zei het VN-bureau voor drugs en misdaad (UNODC) in een nieuw rapport.

Het aantal hectares in gebruik voor alluviale goudproductie steeg vorig jaar met 3% en het aandeel illegale productie steeg met een gelijk percentage, aldus het rapport. 

In 2020 trof de  illegale winning van goud uit rivieren meer dan 52.000 hectare natuurreservaten.

Het rapport benadrukte dat de grootschalige goudproductie door misdaadbendes, linkse rebellen en anderen ernstige milieuschade veroorzaakt aan het land, dat tot de meest biodiverse ter wereld behoort. 

Het is “een zorgwekkende situatie omdat het banden heeft met de georganiseerde misdaad”, zei Pierre Lapaque, de Colombiaanse vertegenwoordiger voor de UNODC, terwijl hij het rapport in Bogota presenteerde. 

Alluviale goudwinning is het proces waarbij goud wordt gewonnen uit stroombeddingen. Het leidt tot verontreiniging van water door kwik en andere giftige stoffen.

Het rapport vermeldde niet hoeveel goud illegaal is gewonnen, noch de commerciële waarde ervan.

Volgens de Colombiaanse autoriteiten is de totale goudproductie van het land gestegen van 37,5 ton in 2019 tot 47,8 ton in 2020, terwijl de prijzen historische pieken bereikten

Bron :
Foto:Semana.com