Instorting hangbrug Chirajara veroorzaakt door ontwerpfout

De ineenstorting van de hangbrug in Chirajara, waarbij negen mensen bij omkwamen, is toegeschreven aan ontwerpfouten.

Uit onderzoek van het Mexicaanse bedrijf Mexpresa en het Amerikaanse bedrijf Modjeski and Masters is gebleken dat de hangbrug, die in januari dit jaar instortte, is veroorzaakt door ontwerpfouten.

De Colombiaanse regering heeft gezegd dat zij niet zal betalen voor de wederopbouw van de hangbrug. In plaats daarvan verwacht de Colombiaanse regering dat het bouwbedrijf Coviandes en de verzekering van het bedrijf de wederopbouwwerkzaamheden zullen betalen.

De overblijfselen van de ingestorte brug moeten nog volledig worden afgebroken. Een aantal aannemers hebben belangstelling getoond voor de bouw van de nieuwe brug. De uitvoering van de werkzaamheden zal naar verwachting 18 tot 24 maanden in beslag nemen. De kosten van de nieuwe constructie zijn tot nu toe niet bekend, hoewel de kosten en de bouwtijd zullen worden gereduceerd als de bestaande funderingen worden gebruikt, omdat uit onderzoek is gebleken dat deze in goede staat zijn.