Julio Londoño: De betrekkingen tussen het Colombiaanse en het Venezolaanse leger moeten geleidelijk hersteld worden

Julio Londoño, hoofd van Internationale Betrekkingen aan de Universiteit van Rosario, voormalig minister van Buitenlandse Zaken en voormalig ambassadeur in Cuba, Panama en de Verenigde Naties (VN), verklaarde dat de betrekkingen tussen Colombia en Venezuela geleidelijk aan weer zullen worden hersteld.

In een interview met RCN Mundo zei de voormalige diplomaat dat dit uitstekend nieuws is omdat er belangrijke stappen worden gezet om de betrekkingen tussen de twee landen te herstellen. 

“Er zij op gewezen dat deze betrekkingen tussen de militaire autoriteiten van de twee landen al eerder bestonden en tijdens de regering van Hugo Chávez zijn verslechterd. Het is zeer belangrijk omdat de Colombiaans-Venezolaanse grens in deze sectoren een van de gevaarlijkste ter wereld is, en natuurlijk moeten de militaire autoriteiten van beide landen een gezamenlijke inspanning leveren om dit aan te pakken,” zei hij.

Londoño wees erop dat er ook een grote Colombiaanse gewapende groep op Venezolaans grondgebied is. “Dit is goed nieuws dat zeker zal bijdragen tot ontspanning tussen de twee staten,” benadrukte hij.

De voormalige minister van Buitenlandse Zaken zei dat het voor geen enkele staat handig is om een grens te hebben met de mate van onveiligheid aan de territoriale grens tussen de twee naties.

“Ik denk niet dat het voor de Verenigde Staten, Colombia of Venezuela enig effect heeft om een grens te handhaven zonder de onveiligheid die kenmerkend is voor die grens. Ik geloof dat we het besluit met optimisme moeten bekijken, we gaan zien hoe het loopt en het kan niet van het ene op het andere moment,” zei hij.

Hij legde uit dat er “jarenlang gespannen betrekkingen tussen de twee landen bestonden, die niets bijdroegen tot de veiligheid in de grensregio’s van beide staten”, verklaarde hij.

Julio Londoño benadrukte dat er samenwerking moet komen tussen de militaire autoriteiten van de twee landen en voegde daaraan toe dat “zij het eens moeten worden over de procedures om dat te kunnen doen”.

Tenslotte verwees de voormalige ambassadeur naar de oorlogsspelen die tussen 13 en 27 augustus in Venezuela zullen worden gehouden. Hij verklaarde dat hij niet gelooft dat Colombia zich in de huidige context zorgen moet maken over deze manoeuvres, omdat ook in Venezuela veel bedenkingen werden geuit toen enige tijd geleden marine-acties werden uitgevoerd in het oostelijk Caribisch gebied.

“Ik denk niet dat dit een grote connotatie heeft, en nog minder dat er op dit moment een dreiging is dat Venezuela meer wapens zal aanschaffen. In ieder geval is deze relatie tussen het Colombiaanse en het Venezolaanse leger goed nieuws en kan zij de spanning tussen de twee staten geleidelijk doen afnemen,” zei hij.

Bron :
Foto:rcnradio.com