Koenders positief over tijdelijk bestand met ELN en vooruitgang vredesproces in Colombia

Minister Koenders van Buitenlandse Zaken heeft dinsdag in Den Haag met zijn Colombiaanse ambtgenoot, María Ángela Holguín Cuéllar, de voortgang van het vredesproces in Colombia besproken. Nederland is actief betrokken bij dat proces. Zowel bij de uitvoering van het vredesakkoord met de FARC als bij de vredesonderhandelingen tussen de Colombiaanse regering en guerrillabeweging ELN speelt Nederland een ondersteunende rol.

‘Het is goed om te zien dat er vooruitgang wordt geboekt. Ik ben onder de indruk van wat de Colombiaanse regering met diplomatie heeft weten te bereiken’, aldus Koenders.

Minister Koenders verwelkomde eerder deze maand al de aankondiging van een tijdelijk staakt-het-vuren tussen de Colombiaanse regering en ELN. De wapenstilstand van meer dan drie maanden gaat binnenkort in. Koenders: ‘Met het vredesakkoord met de FARC is de basis gelegd voor een toekomst zonder geweld. Het tijdelijke staakt-het-vuren is een mooi resultaat van de in februari begonnen vredesonderhandelingen met de ELN.’ Koenders hoopt dat het staakt-het-vuren een permanent karakter gaat krijgen.

Nederland is samen met vier andere Europese landen onderdeel van de steungroep die de vredesonderhandelingen in Quito mede begeleidt. Dit gaat om inhoudelijke, technische en financiële steun aan de onderhandelingen. Koenders: ‘Alle internationale inspanningen in Colombia zijn gericht op eenheid en verzoening. Als alle betrokken partijen dat perspectief voor ogen houden, moet het mogelijk zijn om tot een vreedzame oplossing te komen.’

De ministers spraken verder onder meer over de situatie in Venezuela, de gevolgen van orkaan Irma en het lidmaatschap volgend jaar van het Koninkrijk der Nederlanden van de VN-Veiligheidsraad. Ook sprak Koenders zijn persoonlijke dank uit voor de inzet van de Colombiaanse autoriteiten voor de vrijlating eind juni van de Nederlandse programmamakers Derk Bolt en Eugenio Follender.

Gisteren sprak minister Ploumen (Ontwikkelingssamenwerking en Buitenlandse Handel) ook met Holguín, die een aantal dagen in Nederland is.

Bron :
rijksoverheid.nl