Lonken naar Colombia

Een artikel vanuit de Leeuwarder Courant:

Colombia wordt voor ons land aantrekkelijker als zakenpartner. Het Zuid-Amerikaanse land wordt veiliger, de economie groeit en de overheid investeert flink in infrastructuur.

Drugsellende, onveiligheid en FARC – drie zaken die Colombia al jarenlang parten spelen en internationale zakenlieden bij voorbaat doen afhaken. Het reisadvieskaartje van de Nederlandse overheid over veilige en onveilige regio’s laat niets aan onduidelijkheid over. Toch, langzaam maar zeker ontworstelt het Zuid-Amerikaanse land zich aan de rottigheid: de onderhandelingen met FARC zijn hoopgevend, steden investeren flink in de veiligheid en de regering wil de infrastructuur sterk verbeteren. Ook het aantal toeristen neemt gestaag toe.

Nederlandse ondernemers ruiken hun kans in dit land dat dertig keer groter is dan Nederland en 48 miljoen inwoners telt. „Colombia is door de Nederlandse overheid bestempeld tot een transitland, net als Vietnam en Zuid-Afrika”, legt Anna van Zoest van de economische afdeling op de ambassade in Bogotá uit. „De aandacht is verlegd van ontwikkelingshulp naar handel en investeringen.” De export naar het land bedraagt circa een half miljard euro. Het land voert voor ruim 1 miljoen euro uit naar ons land. De onbalans wordt voornamelijk veroorzaakt door de export van kolen.

Nederlandse ondernemers willen hun positie in het land wel vergroten. Voor hen heeft de ambassade samen met het bedrijfsleven in de zomer van 2013 Holland House in het leven geroepen. „Vaak weten bedrijven niet hoe ze een bankrekening moeten openen in Colombia of een bedrijf moeten starten. Wij nemen ondernemers van a tot z bij de hand”, vertelt algemeen directeur Jan Willem van Bokhoven. „Vooral bedrijven in transport en techniek, biomassa, duurzaamheid, landbouw en de medische sector kunnen hier van waarde zijn.” Holland House herbergt nu negen kleine en middelgrote bedrijven. „Soms blijven ze maar heel kort bij ons. Dan groeien ze zo snel dat ze een kantoor elders in het land openen. Wij zijn natuurlijk alleen maar blij als dat gebeurt.”

Colombia heeft mooie groeicijfers laten zien, maar het is niet alleen rozengeur en maneschijn. Niet iedereen profiteert van de groei. De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) adviseert het land maatregelen te nemen om de welvaart te vergroten en beter te verdelen onder de inwoners. Ze bepleit de invoering van een nieuw belastingsysteem dat investeringen uitlokt. Om de armoede onder de vele arme ouderen te bestrijden adviseert OESO herziening van het pensioenstelsel.

Bron: Leeuwarder Courant