NAVO en Colombia bereiken overeenstemming over een nieuw samenwerkingsverband

De plaatsvervangend secretaris-generaal van de NAVO, de heer Mircea Geoană, heeft een ontmoeting gehad met de minister van Defensie van Colombia, de heer Diego Andrés Molano, om een nieuw partnerschapsprogramma te lanceren. Colombia werd in 2017 de nieuwste partner van de NAVO, en de eerste in Latijns-Amerika. In het kader van dit partnerschap steunt de NAVO Colombia bij zijn voortdurende inspanningen om zijn strijdkrachten te ontwikkelen, terwijl Colombia mijnopruimingstrainingen verzorgt voor NAVO-bondgenoten en andere partnerlanden.

Na een reeks vergaderingen op hoog niveau en stafbesprekingen in de loop van 2021 zijn Colombia en de NAVO het eens geworden over een nieuw samenwerkingskader, het Individually Tailored Partnership Programme, dat het begin inluidt van een nog nauwere samenwerking. Colombia is de eerste partner die overgaat naar zo’n nieuw programma, dat gebieden voor versterkte samenwerking omvat zoals interoperabiliteit, integriteit van gebouwen, opleiding en onderwijs, alsook nieuwe gebieden zoals klimaatverandering en veiligheid. In dit verband openden de plaatsvervangend secretaris-generaal van de NAVO en de Colombiaanse minister van Defensie de virtuele tentoonstelling “Colombian Paramos and High Mountain Ecosystems”, die de actieve rol van de Colombiaanse strijdkrachten bij de bestrijding van de klimaatverandering belicht.

Naast de lopende praktische samenwerking op gebieden als goed bestuur, militaire opleiding, interoperabiliteit, ontmijning en maritieme veiligheid, wisselden de heer Geoană en de heer Molano van gedachten over de veiligheidsimplicaties van klimaatverandering, desinformatie, strategische communicatie en manieren om cyberdreigingen aan te pakken.

Bron :
Foto:nato.int