Open brief aan VN over aanval op vrede in Colombia

Meer dan honderd voormalige ministers, academici, congresleden, politici, journalisten en sociale leiders van Colombia hebben maandag president Ivan Duque voor de VN beschuldigd van ernstige schade aan het vredesakkoord.

Dit werd aangekondigd in een brief aan de secretaris-generaal van de Verenigde Naties Antonio Guterres, waarin zij nadrukkelijk het bezwaar van Duque tegen de wet van de Speciale Vredesrechtspraak (JEP) afwezen.

Onder de ondertekenaars bevinden zich een tiental voormalige onderhandelaars van het vredesakkoord dat in Havana is bereikt tussen de Colombiaanse staat en de rebellen van de Revolutionaire Strijdkrachten van Colombia (FARC).

Een 17-tal voormalige ministers, een voormalig vicepresident en 33 congresleden van respectievelijk de Partido de la Unidad, Partido Liberal Colombiano, Polo Democrático Alternativo, Alianza Verde, Colombia Humana en FARC, steunden het initiatief eveneens.

De brief voegt daaraan toe dat het bijzonder zorgwekkend is dat een wet die reeds door het Grondwettelijk Hof is bekrachtigd, wordt tegengesproken, waardoor de beslissingen van dat orgaan worden genegeerd.

De ondertekenaars vertelden Guterres dat de staatsgreep tegen JEP vooral van invloed is op de slachtoffers van oorlogen en riep daarom de Verenigde Naties op de situatie in het land nauwlettend in het oog te houden.

Eerder deze week kondigde Duque aan dat hij bezwaar maakt tegen zes artikelen van de wet van JEP, de ruggengraat van het vredesakkoord die in Havana werd bereikt na vijf jaar intensieve onderhandelingen.