Paus bedankt Colombia voor het opvangen van Venezolaanse vluchtelingen

Paus Franciscus heeft bij de start van het nieuwe jaar tijdens zijn jaarlijkse ontmoeting met het diplomatieke corps Colombia bedankt voor het opvangen van Venezolaanse migranten. Hij riep op tot een vreedzame oplossing in Venezuela en Nicaragua en bekritiseerde kindermisbruik als een van de laagste misdaden.

Paus Franciscus heeft bij de start van het nieuwe jaar tijdens zijn jaarlijkse ontmoeting met het diplomatieke corps zijn bezorgdheid uitgesproken over het groeiende nationalisme en populisme. Hij benadrukte dat de Heilige Stoel zich niet wil inmengen in nationale aangelegenheden, maar wel aandachtig wil voor de problemen die de hele mensheid betreffen. Concreet uit zich dat onder meer in de inzet voor vrede en verzoening, zoals de initiatieven van het voorbije jaar in landen als China, Vietnam en Nicaragua bewijzen.

De paus benoemde ook de crisis in Venezuela en bevestigde hij dat hij hoopt dat dit land institutionele en vreedzame manieren zal vinden om de sociale en economische politieke spanningen op te lossen.

Hij verwees ook naar vluchtelingenstroom die in Latijns-Amerika plaatsvind en benadrukte de inspanningen van Colombia om dit verschijnsel aan te pakken.

“Ik kan niet nalaten mijn dankbaarheid te betuigen voor de inspanningen van vele regeringen en instellingen die, gedreven door een gulle geest van solidariteit en christelijke naastenliefde, broederlijk samenwerken ten gunste van migranten. Onder deze, zou ik Colombia willen noemen, dat samen met andere landen van het continent, in de afgelopen maanden een groot aantal mensen heeft ontvangen,” zei de paus in zijn boodschap.

Paus Franciscus sprak ook over de crisis in Nicaragua, in de hoop dat politieke en sociale instanties de weg naar de dialoog zullen vinden in dat land, waar de onderdrukking van de oppositie, de media en mensenrechtenorganisaties is toegenomen.

Hij noemde ook de gecompliceerde humanitaire situaties in de wereld, waarbij hij de nadruk legde op die van Syrië en opriep tot politieke oplossingen.

Paus Franciscus noemde kindermisbruik “een van de laagste misdaden”. Kindermisbruik is “een van de laagste en meest schadelijke misdaden” die “onverbiddelijk het beste verdrijft van het leven van een onschuldig persoon, door onherstelbare schade aan te richten”. De paus gaf onder meer nog te kennen dat de Kerk zich zal blijven inzetten om kindermisbruik te bestrijden en “de waarheid aan het licht te brengen” in zaken waarbij clerici zijn betrokken.