President Santos eist datum voor ontwapening FARC

President Juan Manuel Santos heeft van rebellengroep FARC een datum geëist waarop ze volledig ontwapend zal zijn. Pas dan kan er volgens hem een finaal vredesakkoord komen.

“De regering eist een vooropgestelde, precieze en duidelijke datum voor het einde van het ontwapeningsproces”, zo zei het staatshoofd tijdens een persconfrentie. “Deze datum kan niet uitblijven zonder motief”, zo onderstreepte Santos.

In september vorig jaar verklaarden de regering en de guerrillabeweging dat de ontwapening “uiterlijk 60 dagen na het uiteindelijke akkoord moest beginnen”, maar een termijn voor het afronden ervan werd niet vastgelegd. Volgens Santos is het ontbreken van die termijn een van de redenen waarom het vredesakkoord nog niet ondertekend is.

“Vandaag, moet ik duidelijk de redenen van de regering uitleggen voor het niet ondertekenen. De regering eist dat de FARC hun wapens neerlegt en een stap neemt naar wettelijkheid”, zei Santos.

Aanvankelijk was de ondertekening van het vredesakkoord gepland voor 23 maart. Sinds de start van de vredesonderhandelingen in november 2012 ondertekenden de partijen wel al een aantal tussentijdse akkoorden, onder meer over landhervorming, de strijd tegen de drugshandel, de politieke integratie van de guerrillabeweging en herstelbetalingen aan de slachtoffers.

Over de modaliteiten van een staakt-het-vuren bereikten ze nog geen overeenstemming, evenmin als over de ontwapening van zo’n 7.000 FARC-strijders en de ratificatie van een eventueel vredesakkoord. Dat akkoord moet een einde maken aan 50 jaar van gewapend geweld. (bron:deredactie/eltiempo)