President Santos wil vredesonderhandelingen met ELN hervatten

De Colombiaanse president Juan Manuel Santos heeft gezegd dat de vredesbesprekingen met de guerrillabeweging ELN na een stopzetting van zes weken zullen worden hervat.

President Santos heeft de vredesgesprekken met het nationale bevrijdingsleger (ELN) in Ecuador op 29 januari opgeschort nadat de rebellen een reeks dodelijke aanslagen op politiebureaus hadden gepleegd. Deze aanslagen werden gepleegd vlak na het beëindigen van het eerste bilaterale staakt-het-vuren.

“Sinds het bilaterale staakt-het-vuren is beëindigd, zijn er aan beide zijden veel doden gevallen, te veel gewonden, te veel slachtoffers – daar moeten we een einde aan maken”, zei Santos op een televisietoespraak. “En dat kan alleen worden bereikt door te praten”, zei Santos. En voegde er aan toe te hopen dat de twee partijen het eens kunnen worden over een nieuw staakt-het-vuren.

Santos zei dat het stopzetten van de vredesonderhandelingen een dilemma was en gaf aan dat hij de gesprekken ook helemaal had kunnen afschaffen, hoewel hij het eenzijdige staakt-het-vuren van de rebellen tijdens de parlementsverkiezingen toejuichte.

Santos erkent, gezien de resultaten van de verkiezingen, dat de gesprekken impopulair zijn en dat hij de rebellen hard heeft getroffen vanwege hun aanvallen op het leger.

Santos gaf geen startdatum aan voor de hervatting van de vredesonderhandelingen, maar zei dat de regeringsonderhandelaars zullen terugkeren naar Quito.

Het Colombiaanse leger heeft 34 rebellen gedood sinds het staakt-het-vuren dat op 9 januari eindigde, terwijl de rebellen herhaaldelijk aanslagen hebben gepleegd waarbij 19 militairen werden gedood. Daarnaast heeft ELN meerdere aanslagen gepleegd op oliepijpleidingen om het transport er van te verstoren.

Het ELN zei in een verklaring dat het antwoord zou geven op de oproep van Santos om terug te keren naar de onderhandelingstafel en herhaalde de wens voor een nieuw bilateraal staakt-het-vuren.

We sluiten ons aan bij de oproep van president Santos om de gesprekken te hervatten, in de overtuiging dat het beter is om te midden van een bilateraal staakt-het-vuren een dialoog te voeren, aldus het ELN.