Protestmarsen voor een beter openbaar onderwijssysteem

Studenten en professoren eisen hogere budgetten om een financiële crisis in het openbare onderwijssysteem te voorkomen.

Duizenden studenten, professoren en universiteitsdirecteuren van 32 openbare universiteiten in Colombia namen woensdag deel aan een nationale mars om hogere budgetten en transparantie te eisen van de regering.

Voorafgaand aan de mars organiseerden studenten van verschillende faculteiten van de Colombiaanse openbare universiteiten een studentenstaking en hielden bijeenkomsten om de eisen van de studentenbeweging te bespreken.

Ze eisen hogere budgetten voor openbaar onderwijs, dat al jaren achterblijft bij de inflatie, ondanks het feit dat het openbare systeem blijft groeien en meer studenten ontvangt, van wie velen zich geen particuliere universiteiten kunnen veroorloven.

Het Colombiaanse opinie- en analysemagazine Semana rapporteerde dat het aantal studenten in het openbare universiteitssysteem tussen 1993 en 2016 met 284 procent is toegenomen, van 159.218 studenten naar 611.800.

Volgens de organisatoren van de mars worden openbare universiteiten geconfronteerd met een tekort van 1 miljoen dollar aan achterstallige salarissen voor professoren en administratieve uitgaven, en 4,9 miljoen dollar om de kwaliteit van het onderwijs en de infrastructuur te handhaven.

Alejandro Palacio, voorzitter van de Colombiaanse universitaire studentenvereniging (ACREES) stelt dat de investering in onderwijs ontoereikend is omdat het geen rekening houdt met investeringen in onderzoek.

“Voor volgend jaar met de middelen die de staat aan openbare universiteiten geeft, zal het niet genoeg zijn om de salariëring voor de Nationale Universiteit te dekken. Dat is wanneer je de bekorting ziet, wanneer ze zeggen dat er geen geld is om papier te kopen of om een lamp te vervangen”, stelde Palacio.

Volgens analisten heeft het gebrek aan overheidsmiddelen ertoe geleid dat universiteiten proberen inkomsten te genereren, met alle negatieve gevolgen van dien voor de toelating. “Jaren geleden bedroegen de inschrijvingskosten aan de Nationale Universiteit ongeveer 400.000 peso’s (131 dollar) en voor 2018 stegen ze tot 800.000 (262 dollar), dat is het dubbele van het bedrag en de programma’s voor het welzijn van studenten zijn afgenomen”, legt Palacio uit.

Demonstranten eisen ook onderwijsleningen zonder rente en de regulering van particuliere universiteiten die volgens studenten worden gebruikt om winst te maken. Geschat wordt dat ongeveer 50.000 studenten in Colombia niet in staat zijn om hun studentenleningen te betalen.

Er vonden demonstraties plaats in onder andere de steden Bogota, Medellin, Bucaramanga, Cali en Barranquilla.