Regering en FARC evalueren vredesakkoord

De Colombiaanse president Juan Manuel Santos heeft een ontmoeting gehad met de voormalige rebellenleiders van de FARC en de commissie die toezicht houdt op het vredesakkoord om het akkoord dat in november 2016 is bereikt te evalueren.

De vergadering werd zaterdag gehouden in Cartagena, waar voormalige presidenten José “Pepe” Mujica (Uruguay) en Felipe González (Spanje) aanwezig waren, alsmede vertegenwoordigers van de internationale commissie Csivi, die toezicht houdt op het uit te voeren vredesakkoord.

“We hebben problemen gehad, maar het glas is nog half vol en we moeten er alles aan doen om het zo snel mogelijk te vullen en aan alle verwachtingen te voldoen die het proces heeft gewekt. Wij hebben een aantal speciale afspraken gemaakt om die implementatie te versnellen,” zei Santos.

Santos kondigde ook de fusie aan van Csivi en de instantie die belast is met de re-integratie van de FARC-leden. Vicepresident Óscar Naranjo, minister van Buitenlandse Zaken María Holguín en minister van Handel María Gutiérrez zullen eveneens aan de fusie deelnemen.

Volgens Santos is er vooruitgang geboekt bij de wetgevende, juridische en institutionele hervormingen. “Er ontbreken 7 wetten die dringend in het Congres van de Republiek nodig zijn, en het Huis van Afgevaardigden heeft gezegd dat de meerderheid van het congres verbintenis heeft met het vredesproces.

Het ministerie van Landbouw gaf een balans van wat er is gebeurd op het platteland, “meer dan 1.600.000 mensen op het platteland zijn uit de armoedegrens, dat is een van de punten van de overeenkomst. We moeten veel meer doen, maar er zijn belangrijke vorderingen. We hebben al anderhalf miljoen hectare vrijgemaakt voor de slachtoffers,” zei de president.

Tot slot verzekerde hij dat de FARC, die zich hebben omgevormd tot een politieke partij, hun tien zetels in het congres zullen behouden als reactie op de recente controverses over de gevangenneming van partijleden zoals Jesús Santrich.