Regering publiceert ontwerpdecreet om glyfosaat voor cocavelden te hervatten

De regering heeft een ontwerpdecreet gepubliceerd dat een routekaart bevat, op bevel van het Constitutionele Hof, om te beslissen of de glyfosaatbesproeiing om illegale gewassen zoals cocavelden uit te roeien, al dan niet definitief moet worden hervat.

De regering verduidelijkt dat het ontwerpdecreet niet impliceert dat het sproeien automatisch wordt gereactiveerd en voegt eraan toe dat vóór de goedkeuring en uitvoering ervan een reeks studies en procedures moeten worden uitgevoerd om na te gaan of het sproeien al dan niet risico’s voor de gezondheid en het milieu met zich meebrengt.

In het ontwerpdecreet staat dat de “milieumonitoring” van de uitroeiing van illegale gewassen door middel van sproeien vanuit de lucht onder de verantwoordelijkheid van de Nationale Milieuautoriteit (Anla) zal vallen.

“Het Nationaal Gezondheidsinstituut (INS) zal verantwoordelijk zijn voor de gezondheidsmonitoring”, aldus het document, dat gedurende een maand kan worden geraadpleegd.

Bron :
Foto:rcnradio