Senaat stemt voor vredesakkoord

De Senaat van Colombia is akkoord gegaan met het nieuwe vredesakkoord die de regering heeft bereikt met de rebellenbeweging FARC. Het nieuwe akkoord zal nu aan het Congres worden voorgelegd voordat het in werking kan treden.

Het nieuw vredesakkoord is een aangepast vredesakkoord, het vorige werd door een kleine meerderheid van het volk verworpen tijdens een referendum op 2 oktober. De tegenstemmers vonden de vorige overeenkomst te gunstig uitpakken voor de guerrilla’s. Na overleg werd op 12 november een nieuw akkoord bereikt.

Het document van meer dan 300 pagina’s werd unaniem goedgekeurd door 75 leden van het Senaat. Leden van de partij Centro Democratico, die tegen het akkoord is, weigerden te stemmen.

Volgens president Juan Manuel Santos is de nieuwe deal sterker en zijn de argumenten van de tegenstanders erin meegenomen. Alvaro Uribe, tegenstander van het eerste akkoord, vindt echter dat de rebellenleiders alsnog te veel worden ontzien.

Het akkoord moet een einde maken aan het 52 jaar durende conflict tussen de Colombiaanse regering en de guerrillabeweging FARC. Met het akkoord moet de FARC zich ontbinden als rebellengroep en al haar bezittingen afstaan. Wel mogen ze verder gaan als politieke partij.

De regering besloot het nieuwe akkoord niet meer opnieuw voor te leggen aan het volk. Nu het Senaat de deal heeft goedgekeurd, moet het akkoord alleen nog worden voorgelegd aan het Congres.