Stuwdam Hidroituango in 2021 klaar

De stuwdam Hidroituango, die door overtollig water het gevaar liep in te storten, zal in 2021 afgeleverd worden. De waterkrachtcentrale in aanbouw loopt door schade een vertraging van drie jaar op.

Het energiebedrijf EPM, eigenaar van het project, kondigde aan dat de stuwdam drie jaar vertraging zal oplopen voordat de waterkrachtcentrale echt zijn werk kan doen.

Hidroituango ondervond problemen door het instorten van een belangrijke omleidingstunnel, waardoor het water werd geblokkeerd en de druk op de dam werd verhoogd. Het regenseizoen deed het waterpeil nog hoger doen stijgen waardoor het gevaar ontstond voor instorten van de stuwdam. Er kwam nog een probleem om de hoek kijken toen vlakbij de stuwdam aardverschuivingen ontstonden. Uit voorzorg werden zo’n 25.000 mensen die stroomafwaarts van de stuwdam wonen geëvacueerd.

Op dit moment wordt er hard gewerkt om de ware hoogte van de stuwdam te bereiken. Volgens EPM heeft de wand van de waterkrachtcentrale geen schade opgelopen. Om het overtollige water af te kunnen afvoeren werd uit nood de ruimtes gebruikt van de machinekamers. Deze ruimtes moeten weer gesloten worden en de omleidingstunnel moet weer functioneren.

EPM verduidelijkte: “Er heerst nog wel steeds onzekerheid, omdat verscheidene activiteiten die nodig zijn om deze doelstelling te bereiken zich in het proces van definiëren en ontwerpen bevinden”.