MoU

Nederland en Colombia tekenen MoU voor steun vredesproces

De Nederlandse ambassadeur in Colombia, Robert van Embden en het hoofd van het monitoringsprogramma van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS/MAPP), Roberto Menéndez, hebben donderdag een Memorandum of Understanding ondertekend voor de blijvende steun van Nederland voor de vredesopbouw in Colombia en het werk van de OAS/MAPP.

Minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) maakte eind november vorig jaar tijdens haar bezoek in Colombia al bekend dat Nederland €0,5 miljoen vrij maakt ter ondersteuning van het vredesproces in Colombia.

De OAS/MAPP biedt ondersteuning aan het vredesproces door de gemaakte afspraken door beide partijen te monitoren, onderzoek te doen naar de veiligheidssituatie en technische expertise aan te bieden op het gebied van o.a. ontwapening en demobilisering. Met de nieuwe bijdrage kan de OAS/MAPP een waardevolle bijdrage blijven leveren in het vredesproces.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken van Nederland zal € 0,5 miljoen bijdragen aan de OAS/MAPP voor de periode 2015-2016.
De afgelopen tien jaar heeft Nederland het werk van OAS/MAPP ondersteunt met een bedrag van bijna 16 miljoen.

Colombia en Nederland ondertekenen MoU voor de certificering van landbouwproducten

Het Colombiaanse Agrarisch Instituut (ICA) en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hebben een Memorandum of Understanding (MoU) getekend betreffende samenwerking op het gebied van certificering van landbouwproducten.

De MoU beoogt de samenwerking tussen beide landen op het gebied van de uitvoering van elektronische certificering van de handel in landbouwproducten. De elektronische certificaten garanderen de overheden van beide landen dat de eisen die ze aan elkaar stellen van de landbouwproducten is voldaan.

De elektronische certificaten zijn onderdeel van een netwerk van systemen waarmee overheden electronisch communiceren over eisen, zekerheden en garanties. Dit gebeurt via beveiligde internet-verbindingen, zodat de ontvangende overheid zeker weet dat de informatie afkomstig is van de exporterende overheid. Die communicatie verloopt via protocollen die zijn afgesproken in internationaal verband.

Colombia exporteert naar Nederland een breed scala aan landbouwproducten zoals passievrucht, goudbessen, palmolie, bloemen, koffie en bananen. Door gebruik van de certificering blijft de kwaliteit van de landbouwproducten hoog door onder andere fytosanitaire regelgeving. De “plantengezondheid” blijft optimaal dus zonder ziektes. Daarnaast zorgt deze certificering voor een snellere afhandeling van de export en is het  minder fraudegevoelig.

De MoU is ondertekend door de ambassadeur van Nederland in Colombia, Robert van Embden, en General Manager van de ICA, Luis Humberto Martinez Lacouture.