Vergeldingsacties van Clan del Golfo na uitlevering van ‘Otoniel’ aan VS

Na de uitlevering van drugsbaron Dairo Antonio Úsuga, alias ‘Otoniel’ , aan de VS, is de criminele organisatie Clan del Golfo, waar Otoniel aan het hoofd stond, begonnen aan een gewapende aanval in Colombia in departementen Córdoba, Sucre, Chocó, Cesar Cesar, het zuiden van Bolívar en het noorden van Antioquia en in subregio’s zoals Urabá en Bajo Cauca.

De eerste acties van Clan del Golfo als vergelding voor de uitlevering van Otoniel aan de VS werden geregistreerd op de weg van Medellín naar de Caribische kust ter hoogte van onder meer gemeenten als Donmatías, Puerto Valdivia of Caucasia waar voertuigen in brand werden gestoken. Er werd ook een groep werknemers van mijnbouwbedrijven tegengehouden die op weg waren naar Nechí.

In departementen Córdoba, Sucre en in het zuiden van Bolívar zijn de meeste bedrijven, ondernemingen en onderwijsinstellingen in steden als Montería en de omliggende gemeenten gesloten wegens de dreigementen van deze gewapende groepering en de pamfletten die ook in naam van de Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Gaitanistische Zelfverdedigingstroepen van Colombia) zijn verspreid.

De departementen en hun gemeenten maken zorgen over hun economie die wordt vertraagd door de acties van deze criminele organisatie. Een ander punt dat zorgen baart is het transport en de mobiliteit van landbouwproducten die daarheen gaan en die, gezien de dreigingen, Colombia niet zullen kunnen verlaten.

Het gaat om producten zoals bananen, bakbananen, cassave en vlees, die langs de verbinding tussen Antioquia en de Caribische kust worden vervoerd. Op weg naar de Golf van Urabá liggen schepen te wachten op vrachten bananen, maar gezien de situatie worden de lading en de exportactiviteiten in gevaar gebracht, met alle gevolgen van dien voor duizenden werknemers in het gebied.

Bedrijven zoals busmaatschappijen hebben de Colombiaanse regering dringend verzocht de onmiddellijke aanwezigheid van de veiligheidstroepen te versterken om de mobiliteit van de reizigers en de regelmatige werking van de maatschappijen te garanderen. Volgens deze maatschappijen zijn er al twee bussen aangehouden en in brand gestoken.

In reactie op deze gebeurtenissen hebben de autoriteiten veiligheidsraden aangekondigd die de hele dag in elk van de departementen worden gehouden.

Voorts hebben de strijdkrachten, in coördinatie met de nationale politie, een speciale veiligheidsoperatie opgezet op de hoofdwegen in de departementen Antioquia, Córdoba en het zuiden van Bolívar, de stadscentra en de plattelandsgebieden van de gemeenten, teneinde de mobiliteit en de veiligheid van degenen die zich door deze gebieden bewegen, te handhaven.

De autoriteiten hebben gemeld dat er diepgaande operaties worden uitgevoerd om de gewapende structuren van deze criminele organisatie te treffen.

Tot de maatregelen die tot nu toe bekend zijn van de veiligheidsraden behoren bijvoorbeeld in Sucre de inzet van de gehele veiligheidsmacht, met name de Elfde Brigade, samen met de politie. In Bolívar werd de aanwezigheid van de veiligheidstroepen verhoogd en werd een gemeenschappelijke commandopost (PMU) in het leven geroepen om de acties ter waarborging van de veiligheid van de inwoners van Bolívar te coördineren.

Bron :
Foto:caracol.com.co