VN vraagt Colombia de bescherming van mensenrechtenverdedigers te verbeteren

Het Bureau voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties heeft Colombia woensdag opgeroepen om de bescherming van sociale leiders en mensenrechtenverdedigers te verbeteren, nadat het VN-orgaan in 2023 ten minste 105 moorden op deze activisten had geverifieerd en meldingen had ontvangen van nog eens 98 moorden in de eerste helft van 2024.

“We bevelen aan om een grondige hervorming van het beschermingsmodel voor sociale leiders en mensenrechtenactivisten te bevorderen, met hun deelname”, zei Christian Salazar, directeur operaties en technische samenwerking van het bureau, die sprak voor de VN-Mensenrechtenraad.

Hij benadrukte dat “vooral leden van communautaire actiegroepen, autoriteiten van inheemse en Afro-afstammen en mensen die opkomen voor land en milieu, het slachtoffer zijn van geweld tegen sociale verdedigers en leiders

Het hoofd technische samenwerking onderstreepte dat ondanks de vooruitgang en de afname van sommige geweldsindicatoren in Colombia in het afgelopen jaar, de controle van sommige gebieden door gewapende groepen die niet op staatsniveau opereren en criminele organisaties nog steeds gevolgen heeft voor de burgerbevolking in verschillende delen van het land.

In het algemeen waardeerde Salazar het niveau van samenwerking, ondanks de huidige budgettaire moeilijkheden van het kantoor van Hoge Commissaris Volker Türk met de Colombiaanse regering, een feit dat volgens hem “illustreert hoe toegewijd de Colombiaanse regering is aan mensenrechten en het zoeken naar vrede”.

Deze samenwerking, zei hij, is van vitaal belang voor “de opbouw van een collectief geheugen van het gewapende conflict en zijn vele en tragische facetten”.

Het onderzoek naar mensenrechtenschendingen tijdens deze periode gaat door, zei het hoofd van het VN-kantoor, dat echter het voortduren van “een hoge mate van straffeloosheid” betreurde, wat volgens de Waarheidscommissie een van de factoren is voor het voortduren van het geweld in Colombia.

Desondanks ziet het VN-kantoor vooruitgang in de onderzoeken van de Speciale Jurisdictie voor Vrede (JEP), bijvoorbeeld met betrekking tot de “valse positieven”, de buitengerechtelijke executies van meer dan 6.400 mensen door militairen die worden gepresenteerd als “gedood in de strijd”.

Gustavo Gallón, de Colombiaanse ambassadeur bij de VN in Genève, benadrukte hoe belangrijk het is dat zijn land “openstaat voor internationale controle en het vredesproces voortdurend, nauwgezet en aandachtig blijft volgen”.

“Daarom hecht de Colombiaanse regering waarde aan zowel het rapport van het VN-bureau als dat van de internationale expert die door hetzelfde orgaan is aangesteld om de obstakels voor de uitvoering van het vredesakkoord van 2016 in kaart te brengen.”

“We weten dat de uitdagingen groot zijn en dat er belangrijke vredes- en mensenrechtenproblemen blijven bestaan; alleen door deze te erkennen zullen we in staat zijn om de nodige maatregelen en acties te ondernemen om ze te overwinnen. We zijn vastbesloten om dat te doen,” zei het hoofd van de Colombiaanse missie.

Gallón presenteerde als symbool van deze toewijding de reis die de Colombiaanse president, Gustavo Petro, deze week maakt naar het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York, waar hij samen met VN-secretaris-generaal António Guterres een monument voor vrede in Colombia zal inwijden, gemaakt met de wapens van voormalige strijders.

Bron :
Foto:wradio.com.co