Wetenschappelijk bewijs voor aanwezigheid Fusarium TR4 schimmel in bananen in Colombia

Een internationaal team van onderzoekers heeft bewezen dat de gevreesde TR4-vorm van de schimmel die de Fusarium-verwelkingsziekte veroorzaakt, die ook wel bekend staat als Panamaziekte, aanwezig is in Colombia. Het bewijs voor de aanwezigheid van de TR4 Fusarium odoratissimum schimmel is gepubliceerd in het tijdschrift Plant Disease, zo melden KeyGene en Wageningen University & Research.

De wetenschappelijke publicatie is de officiële bevestiging dat de gevreesde TR4-ziekteverwekker Zuid-Amerika heeft bereikt. Dat is een harde klap voor de regio, omdat de teelt en handel in bananen voor Zuid-Amerika van groot economisch en maatschappelijk belang zijn. Te meer omdat overheden en bedrijven er alles aan hebben gedaan om te voorkomen dat de ziekte zich vanuit Azië naar Zuid-Amerika zou verspreiden.

In juni 2019 werden verdachte ziektesymptomen gevonden op twee Colombiaanse bananenplantages in het district Guajira in het noordoosten van Colombia. Na deze waarnemingen ondernam de Colombiaanse overheid direct actie door de verdachte boerderijen te laten onderzoeken door het Colombiaanse instituut voor de landbouw, het ICA.

Bij het eerste onderzoek in Colombia werd het verzamelde DNA-materiaal door een onderzoeker van Keygene met verschillende technieken onderzocht. De resultaten lieten zien dat het inderdaad zeer waarschijnlijk was dat de twee verdachte plantages besmet zouden zijn met TR4.

Voor een sluitend bewijs werd in Nederland aanvullend onderzoek gedaan, onder meer aan de WUR. Uit DNA-onderzoek bleek dat de in Colombia aangetroffen schimmel inderdaad behoort tot schimmelsoort die eerder beschreven is als Fusarium odoratissimum TR4. In de biologische testen bleek dat alle onderzochte schimmelstammen in staat waren om TR4-gevoelige Cavendish-planten ziek te maken. De planten vertoonden van buiten én in het weefsel de typische symptomen van TR4-aantasting. Uit het zieke weefsel werd daarna schimmel-DNA geïsoleerd waarmee bevestigd werd dat de ziektesymptomen werden veroorzaakt door de schimmelstam waarmee de planten geïnfecteerd waren.

Daarmee was er sluitend bewijs dat de gevreesde TR4 inderdaad in Colombia voorkomt.

Bron :
WUR