‘Colombia moet belangrijke hervormingen doorvoeren voor economische groei’

Om voldoende economische groei te realiseren zal Colombia een aantal belangrijke hervormingen moeten doorvoeren. Dat zegt Álvaro Santos Pereira, directeur van de afdeling Landenstudies van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in een interview met de Colombiaanse site Dinero.com (29 mei 2017). Bedrijven hebben steeds meer behoefte aan goed gekwalificeerd personeel maar om zulke werknemers een baan te geven is het nodig dat de werkgeverslasten worden verlicht en de bureaucratie rond de inschrijving voor de werknemersverzekeringen wordt verminderd. De OESO heeft een lijst van landen die model staan met wat heet ‘goede praktijken’ en Colombia maakt nog geen deel uit van die club. Maar Santos Pereira verwacht dat dit in de komende maanden al kan veranderen.

Ook is het hard nodig dat het land investeert in de ontwikkeling van vooral technische vaardigheden van werknemers, bijvoorbeeld door het ontwikkelen van leer-werkplaatsen zoals we die in Nederland kennen. Dat zou de plaatsbaarheid van werknemers (wat bekend staat als de employability) verhogen. Er zijn te ook te weinig ingenieurs in het land om toekomstige productiviteit te waarborgen.

Het deel van de bevolking dat belasting betaalt is nog te klein. Slechts 7% van de mensen betaalt inkomstenbelasting. Als de Colombianen op den duur de ongelijkheid in Colombia willen verminderen en investeringen willen doen in zorg, infrastructuur en onderwijs – en als ze ook nog de afhankelijkheid van olie willen verminderen – dan zal deze belastingbasis moeten verbreden om de belastinginkomsten te laten toenemen zonder de belastingdruk te verhogen.

Ten slotte is het tijd dat het pensioenstelsel wordt gemoderniseerd. De OESO   merkte twee jaar geleden al op dat een schrikbarend aandeel van de bejaarde bevolking in armoe leeft. Al met al is Santos Pereira optimistisch over de veranderingen die al doorgevoerd worden in het land.