Monthly Archives: mei 2023

Aanslag op oliepijpleiding Caño Limón Coveñas in Arauca

De aanslag vond plaats in het dorp La Pava, in een landelijk gebied van de gemeente Saravena, waar troepen van het Nationaal Bevrijdingsleger (ELN) actief zijn.

De oliepijpleiding Caño Limón Coveñas, een van de belangrijkste aders voor het transport van ruwe olie in Colombia, is dinsdagmiddag opnieuw aangevallen ter hoogte van het dorp La Pava in een landelijk gebied van de gemeente Saravena (Arauca).

Volgens voorlopige informatie van de autoriteiten is de aanslag toegeschreven aan “onbekende derden”, ondanks het feit dat in het invloedsgebied illegale organisaties zoals het Nationaal Bevrijdingsleger (ELN) en dissidenten van de FARC actief zijn, die ondanks de aanwezigheid van de strijdkrachten directe invloed hebben op het grondgebied.

Als reactie op deze gebeurtenis hebben Ecopetrol en haar dochteronderneming Cenit een nood- en rampenplan (PEC) opgesteld om de gevolgen van deze aanval te reduceren. Daartoe is een team naar het gebied gestuurd om de door de explosie veroorzaakte schade te herstellen.

“Cenit en Ecopetrol verwerpen deze illegale actie en roepen op tot de stopzetting van deze misdaden tegen de infrastructuur die de integriteit van mensen in gevaar brengen, ernstige gevolgen hebben voor het milieu en de activiteiten van gemeenschappen en de olie-industrie beïnvloeden”, aldus de bedrijven.

Tegelijkertijd zijn leden van het nationale leger in het gebied waar de aanval plaatsvond om de omgeving te beveiligen, terwijl de eenheid voor risico- en rampenbeheer van Saravena op de hoogte is gebracht van deze aanval, om de bijbehorende werkzaamheden uit te voeren om de gevolgen in te perken.

Dit is de achtste aanval op dit traject tot nu toe dit jaar. Hierbij moet worden opgemerkt dat ELN-guerrilla’s op 27 maart de pijpleiding in deze zelfde stad in het departement Arauca, in de sector Campo Alicia van de Uwa gemeenschap, hadden aangevallen, hetgeen een milieuramp veroorzaakte.

Op 14 april 2023 was er opnieuw een aanslag op de pijpleiding, ter hoogte van het dorp San Rafael, in een landelijk gebied van de gemeente Arauquita. Deze gebeurtenis werd toegeschreven aan het ELN, die de aanslagen gebruiken als pressiemiddel voor hun criminele doelstellingen.

Tussen 1 januari en 18 mei waren er volgens gegevens van Caracol Radio in totaal 27 aanvallen van deze guerrillagroep op de infrastructuur van Ecopetrol en andere bedrijven in Arauca en Norte de Santander, waardoor dit de 28e aanval was.

Vermeldenswaard is dat deze oliepijpleiding een uitgebreid traject van 780 kilometer beslaat dat loopt van het olieveld Caño Limón naar de haven van Coveñas, gelegen in het departement Sucre, nadat dit gebied in 1983 werd ontdekt door Occidental de Colombia Inc, een dochteronderneming van Occidental Petroleum Corporation (OXY).

Colombiaans Congres bespreekt arbeidshervorming

De Zevende Commissie van het Huis van Afgevaardigden van het Colombiaanse Congres begint met de bespreking van de arbeidshervorming, een van de belangrijkste verbintenissen van de regering van Gustavo Petro, die tot doel heeft de rechten van de Colombiaanse werknemers te garanderen en te verbeteren.

Het debat vindt plaats te midden van de controverse die is ontstaan door de oppositie, die het voorstel dat de minister van Arbeid, Gloria Inés Ramírez, op 16 maart heeft ingediend, heeft gediskwalificeerd.

“Als het wetsvoorstel wordt goedgekeurd door het Congres van de Republiek, moet het een einde maken aan seksuele intimidatie en pesterijen op het werk in het land; het moet ervoor zorgen dat de reële lonen in Colombia stijgen, zodat (het land) geïndustrialiseerd kan worden”, aldus president Gustavo Petro, die eraan toevoegde dat “het de mensen in deze maatschappij gelukkiger moet maken en meer vrije tijd moet geven. De werknemers moeten zich kunnen organiseren om met het bedrijfsleven te kunnen praten”.

Petro benadrukte tijdens het evenement dat de toekomstige hervorming zal worden aangepast aan de veranderingen in de wereld, die zich uiten in een “heropleving van de strijd voor de waardigheid van het werk en zelfs de strijd voor meer vrije tijd” om een grotere productiviteit te bereiken.

Tijdens de ceremonie beschreef de minister van Arbeid het initiatief als “de meest ambitieuze arbeidshervorming van deze eeuw”, omdat het volgens haar de juridische en politieke concepten van instellingen en landen als Mexico, Chili en de Internationale Arbeidsorganisatie omvat.

“De arbeidshervorming van de regering van verandering zal de arbeidsrechten van bijna 22 miljoen werkenden garanderen, waarvan acht miljoen vrouwen,” meende zij.

Ramírez belichtte de meest innovatieve aspecten van het wetsvoorstel en benadrukte dat de kern van het project de stabiliteit van banen als beschermingsregel is, waarbij de vorm van algemene contractering het contract voor onbepaalde tijd zal zijn. Zij verzekerde de werknemers ook dat de wet hen in staat zal stellen een recht te verwerven, met een werkdag “in overeenstemming met de regels”, en benadrukte dat Colombia “meer burgers zal hebben met de reële capaciteit om onze economie te activeren door het beheer van hun reële lonen.”

De tweede van de drie grote sociale hervormingen die de Colombiaanse regering voorstaat, en die ook gezondheid en pensioenen omvat, wordt gesteund door vakbonden als de Central Unitaria de Trabajadores, de Algemene Confederatie van de Arbeid en de Colombiaanse Federatie van Opvoeders.

In Chocó vluchtten 1.700 mensen vanwege geschillen tussen ELN en Clan del Golfo

Volgens een verklaring van de ombudsman van het departement Chocó maakt een deel van de bevolking van Chocó een moeilijke situatie door van gedwongen verplaatsing als gevolg van het geschil tussen de groepende ELN en Clan del Golfo. Volgens een communiqué van de Acadesan Gemeenschapsraad hebben meer dan 1500 families in de gemeente Sipí, na 15 dagen ingesloten te zijn, zich verplaatst naar andere gebieden, op de vlucht voor verschillende bedreigingen.

Luis Murillo, ombudsman van Chocó , wees erop dat het geschil zich in een fase van verergering bevindt die de herconfiguratie van illegale controles in sommige gebieden inhoudt, evenals de opsluiting en gedwongen verwijdering van gezinnen.

“Deze twee gewapende groepen maken ruzie in vijf subregio’s van het departement. In het zuidelijke deel van het departement, het Sipí-gebied, is het in volle gang, hoewel ongeveer 1.700 mensen zijn vertrokken, wordt verwacht dat in totaal 4.000 mensen zullen vertrekken om bescherming te zoeken in de richting van de gemeentelijke zetel van Nóvita en Istmina ‘ zei de ombudsman.

Volgens Murillo gaan de gevechten door in het centrum, waar de eerste ontheemding plaatsvond en wat de families het meest zorgen baart, is dat ze in hun levensonderhoud voorzien door naar de jungle te gaan voor mijnbouw- en landbouwactiviteiten:

“Pas als de omstandigheden veranderen, kunnen we denken aan een eventuele terugkeer met alle garanties. Op dit moment kan slechts een deel van de families vertrekken omdat er geen riviervoertuigen zijn om de rest te evacueren, die in opsluiting blijven ” , zei hij.

Ten slotte vermeldde de ombudsman dat de ontheemden die aankomen op de gemeentelijke zetels van Isthmina en Nóvita worden verzorgd, maar dat er geen fatsoenlijke plek is om ze op te vangen.

Sterke aardbeving (5,7) gevoeld in Centraal-Colombia

De Colombiaanse Geologische Dienst heeft een nieuwe aardbeving op het nationale grondgebied gemeld.

Colombia is een van de landen in de regio die een groter aantal aardbevingen vertonen door zijn geografische ligging in de Pacifische Ring van Vuur, een van de meest tektonisch actieve gebieden van de aarde. Zoals gewoonlijk is de Colombiaanse Geologische Dienst (SGC) belast met de registratie van elk van deze gebeurtenissen.

Volgens deze dienst werd in de ochtend van zondag 28 mei een nieuwe aardbeving gemeld op het nationale grondgebied, met een epicentrum in de gemeente Los Santos, departement Santander, met een kracht van 5,7 en een diepte van 152 kilometer.

De aardbeving werd sterk gevoeld in verschillende steden van het land, waaronder Bogotá, waar honderden mensen via sociale platforms reageerden. Ook president Gustavo Petro bevestigde dat “er tot nu toe geen berichten zijn over slachtoffers van de beving van vandaag”.

Volgens de Colombiaanse Geologische Dienst zijn er vandaag tot nu toe 11 aardbevingen geweest in verschillende delen van het land: Zapatoca en Los Santos, in Santander; Páez, Boyacá; Simití, in Bolívar; en de Caribische Zee, met magnitudes tussen 2 en 2,3 graden.

Slechts 60,5% van Colombiaanse bevolking heeft toegang tot internet

Volgens de OESO is Colombia het land met de laagste internetdekking. Slechts 60,5% van de bevolking heeft toegang tot de dienst. Gebrek aan infrastructuur en apparatuur, de belemmeringen.

Volgens een rapport van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) heeft slechts 60,5% van de Colombiaanse bevolking toegang tot deze dienst. Dit wordt gevolgd door andere landen in de regio zoals Mexico, Costa Rica en Brazilië, die een dekkingsgraad hebben van respectievelijk 66,4%, 81,3% en 81,5%.

Colombia haalt nog lang niet het niveau van de eerste op de lijst: in Zuid-Korea en Noorwegen heeft bijna 100% van hun inwoners toegang tot de dienst.

Opgemerkt moet worden dat de digitale kloof in het land niet alleen te wijten is aan het gebrek aan internettoegang, aangezien Colombia volgens de OESO ook het laagste percentage computers in huis heeft, met 37,2%; gevolgd door Brazilië (39,2%); Mexico, (44,2%); Turkije (50%); en Costa Rica (52,8%).
de barrières

De kloof tussen de stad en het platteland wordt duidelijk in het rapport van de organisatie: de armste en meest afgelegen Colombiaanse departementen hebben een lager percentage aangesloten huishoudens en maken minder gebruik van internet.

Bogotá en Valle del Cauca zijn bijvoorbeeld de gebieden met het hoogste percentage internettoegankelijkheid, met respectievelijk 81,5% en 79%; gevolgd door Risaralda (72,8%); Tolima (67%) en Caldas (66,8%). Vichada (4,6%), Vaupés (10,6%) en Chocó (14,6%) hebben daarentegen de minste toegang.

“Deze kloof valt meer op als je de toegankelijkheid vergelijkt met een vaste breedbandverbinding, waarbij slechts 12,7% van de huishoudens op het platteland dit type verbinding heeft, minder dan 57,6% van de stedelijke huishoudens”, aldus de OESO.

Voor Alberto Solano, directeur van Andesco’s Chamber of Information and Communication Technologies, is een van de belangrijkste belemmeringen voor het dichten van deze digitale hiaten het bereiken van de massificatie van de infrastructuur, vooral wat betreft oplossingen voor verbindingsproblemen in landelijke en afgelegen gebieden.

“We bevinden ons op een punt waarop we moeten overstappen op 5G-technologie, zodat operators toegang hebben tot dat spectrum om meer informatiecapaciteit met hogere snelheden te vervoeren. We weten echter ook dat de vorige netwerken, de 4G, die we nog steeds gebruiken, nog ruimte hebben voor groei in termen van gebruikers, vanwege investeringen en geïnstalleerde infrastructuurproblemen”, benadrukt Solano.

Hoewel de OESO erkende dat Colombia in de loop der jaren belangrijke initiatieven heeft genomen om breedbandverbindingen op het platteland uit te breiden, zoals de ontwikkeling van openbare toegangspunten in plattelandsgebieden (digitale zones en digitale centra), zouden deze programma’s moeten worden herzien.

“Programma’s voor gratis openbare breedbandtoegang hebben te maken gehad met grote continuïteitsproblemen en het ontbrak aan territoriale prioritering. Bovendien vervangen ze niet de directe verbinding van bedrijven en mensen via een kwalitatief en stabiel breedband, dus moeten ze worden aangevuld met een alomvattend connectiviteitsbeleid”, aldus de organisatie.

En een van de aanbevelingen die het heeft opgeleverd, is dat de Rijksoverheid de concurrentie op de markt voor mobiele communicatiediensten moet stimuleren en mobiele dekking moet ondersteunen met een brede uitrol van glasvezel.

Bovendien was hij van mening dat er meer flexibiliteit nodig is voor experimenten in plattelandsgebieden, evenals steun voor gemeenschapsnetwerken en kleine exploitanten, aangezien dit de breedbandtoegang op het platteland zou helpen vergroten.

“Ervaring in andere OESO-landen, zoals Mexico, heeft geleerd dat meer concurrentie kan leiden tot lagere prijzen en daarmee tot een grotere vraag naar communicatiediensten. Terwijl WOM bijvoorbeeld erin slaagde de mobiele markt te betreden, hebben twee spelers nog steeds meer dan 75% van het Colombiaanse marktaandeel in termen van abonnementen”, concludeert het rapport.

Het vergroten van de digitale connectiviteit in het land, vooral in de meest afgelegen gebieden, is dus een van de uitdagingen waar de overheid voor staat.

Santiago Buitrago wint de koninginnenrit van de Giro d’Italia

Santiago Buitrago heeft de negentiende etappe – de koninginnenrit – in de Giro d’Italia gewonnen. De Colombiaanse klimmer was de sterkste van een kopgroep die de ruimte kreeg van het peloton. In de finale, een steile slotklim was Buitrago te sterk voor de Canadees Derek Gee en reed solo naar de overwinning.

De wielrenner uit Bogota behaalde de zege nadat hij in de laatste bergpas de Canadees Derek Gee had overwonnen, die in de laatste zeven kilometer van de vluchters ontsnapte en tot iets minder dan twee kilometer voorop bleef, waarbij de Colombiaan zijn enige achtervolger was.

Met nog 1,4 kilometer te gaan zette de Bahrain Victorious-renner zijn dodelijke aanval in, haalde Gee comfortabel in en ging solo naar de overwinning. Buitrago bereikte de finish met een tijd van 5u28′07″, waarmee hij de Canadees met 51″ versloeg en met 1′46″ op de Sloveen Primoz Roglic, die in het hoofdpeloton een zware strijd leverde met de Brit Geraint Thomas en de Portugees Joao Almeida.

Dit was Santiago Buitrago’s tweede overwinning in de Giro d’Italia en de tweede overwinning voor Colombia in deze editie van de race, nadat Einer Rubio acht dagen geleden etappe 13 van de race won.

Rubio eindigde de dag als tiende op 2′26″ van zijn landgenoot en bleef de beste Colombiaan in het algemeen klassement van de wedstrijd op de 11e plaats, op 7′40″.

Met zijn overwinning steeg Buitrago vijf posities en staat nu op de 12e plaats in het algemeen klassement, 10′03″ achter Geraint Thomas, die de roze trui van de wedstrijd behoudt, gevolgd door Primoz Roglic op 26″ en Joao Almeida op 59″.

Regering verlengt derde gesprekscyclus met ELN in Cuba

De delegaties wezen erop dat de onderwerpen die aan de tafel worden behandeld belangrijk zijn en daarom verlengden ze de duur van de derde cyclus.

Nadat de crisis aan de onderhandelingstafel tussen de nationale regering en de guerrilla’s van het Nationaal Bevrijdingsleger (ELN) was overwonnen, kondigden de delegaties donderdag aan dat zij de derde cyclus zullen verlengen tot 8 juni in Havana (Cuba), voor de ontwikkeling van verschillende kwesties, waaronder het staakt-het-vuren.

“De werkzaamheden van de dialoogtafel vorderen positief. Gezien het belang van de onderwerpen op de agenda die zij ontwikkelt (deelname van de samenleving aan het proces van vredesopbouw, staakt-het-vuren en humanitaire acties), heeft zij besloten deze derde cyclus te verlengen tot 8 juni 2023, de datum waarop zij deze cyclus officieel zal afsluiten,” luidt een van de passages van het communiqué.

De delegaties herhaalden “hun dankbaarheid aan het volk en de regering van de Republiek Cuba, alsmede aan de garanderende landen en degenen die het proces begeleiden voor hun onschatbare steun bij de opbouw van de vrede in Colombia”.

Het einde van deze derde cyclus van vredesonderhandelingen was gepland voor eind mei, maar gezien de pauze in de besprekingen als gevolg van verklaringen van president Gustavo Petro over de politieke status van het ELN, hebben de partijen de gemoederen weten te sussen en besloten de afronding van deze cyclus te verlengen.

Ex-president Uribe staat mogelijk terecht in zaak van manipulatie van getuigenissen

De voormalige Colombiaanse president Alvaro Uribe kan terechtstaan op beschuldiging van geknoei met getuigen, nadat een rechter op dinsdag een verzoek van de openbare aanklager om het onderzoek op te schorten, afwees.

Het bureau van de procureur-generaal vroeg in maart 2021 om een hoorzitting over de mogelijke inperking van het onderzoek, nadat het had vastgesteld dat het gedrag van Uribe geen misdrijf vormde.

Uribe en verschillende bondgenoten werden onderzocht op beschuldigingen van geknoei met getuigen, in een poging om beschuldigingen dat hij banden had met rechtse paramilitairen in diskrediet te brengen. Hij heeft altijd volgehouden onschuldig te zijn.

De aanhangers van Uribe hebben het proces gekenmerkt als een vervolging, terwijl zijn tegenstanders het hebben gevierd als een verdiende ondergang.

“In tegenstelling tot wat de procureur-generaal heeft verklaard, zijn er bewijselementen, fysiek bewijsmateriaal en rechtmatig verkregen informatie die met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid bevestigen dat de criminele gedragingen van omkoping hebben plaatsgevonden en dat Uribe daaraan heeft deelgenomen”, zei rechter Laura Barrera in Bogota.

Zij zal niet de procesrechter zijn en de procureur-generaal kan tegen de beslissing in beroep gaan.

Uribe heeft niet direct gereageerd op de beslissing, maar op Twitter uitte hij kritiek op het “lekken” naar journalisten.

Critici van Uribe hebben herhaaldelijk beweerd dat het bureau van de procureur-generaal minder streng zou zijn in zijn onderzoek dan het Hooggerechtshof, dat oorspronkelijk met het onderzoek was belast.

De invloedrijke oud-president, die 12 jaar gevangenisstraf kan krijgen als hij wordt veroordeeld, legde in 2020 zijn senaatszetel neer nadat het Hooggerechtshof huisarrest had bevolen. Het ontslag leidde tot de overdracht van de zaak aan de procureur-generaal.

De hechtenis van Uribe duurde iets meer dan twee maanden voordat een rechter het bevel ophief.

De zaak komt voort uit een beschuldiging uit 2012 van Uribe, die de linkse senator Ivan Cepeda ervan beschuldigde een complot te hebben gesmeed om hem aan paramilitairen te binden.

Maar in 2018 zei het Hooggerechtshof dat Cepeda als onderdeel van zijn werk informatie van voormalige strijders had verzameld en voormalige paramilitairen niet had betaald of onder druk had gezet. In plaats daarvan zei de rechtbank dat het Uribe en zijn bondgenoten waren die getuigen onder druk zetten.

Cepeda zei in een video dat hij het besluit van de rechter respecteert en hoopt dat het zal bijdragen tot waarheid en gerechtigheid.

Uribe leidde een militair offensief tegen linkse guerrillagroepen tijdens zijn presidentschap van 2002 tot 2010 en won meer stemmen dan welke senator ook bij de parlementsverkiezingen van 2018, waar ook de presidentskandidaat van zijn partij, Ivan Duque, won.

Paramilitaire groepen ontstonden in Colombia in de jaren tachtig, gefinancierd door landeigenaren en anderen om zich te beschermen tegen aanvallen van rebellen.

De groepen – beschuldigd van grootschalige mensenrechtenschendingen zoals moorden, verkrachtingen en martelingen – werden gedemobiliseerd onder een vredesakkoord tijdens de ambtstermijn van Uribe, hoewel veel leden later misdaadbendes vormden.

Tijdens het staakt-het-vuren pleegden dissidenten van Iván Mordisco 227 misdaden

De Colombiaanse radiozender Caracol Radio heeft informatie ontvangen van een inlichtingenrapport dat 227 criminele acties documenteerde door Estado Mayor Central (EMC) van de dissidenten van de FARC, geleid door Iván Mordisco tijdens het staakt-het-vuren, dat door de Colombiaanse regering werd opgeschort na de moord op 4 inheemse minderjarigen.

Volgens deze gegevens, die werden geregistreerd tussen 1 januari en 18 mei 2023 , pleegde het EMC 63 criminele acties in januari, 65 in februari, 42 in maart, 40 in april en tot nu toe 17 in mei. Van de in totaal 227 misdaden worden er 54 geacht rechtstreeks van invloed te zijn geweest op het bilaterale staakt-het-vuren.

De meest voorkomende was de installatie van explosieven . Het waren er in totaal 88, waarvan er 63 door de autoriteiten werden vernietigd. Ze worden gevolgd door afpersing (28 gevallen), doodslag (18), ontvoering (17), intimidatie (12), diefstal (11) en gewapende aanwezigheid (11).

Het heeft ook 26 offensieve acties tegen de Public Force en twee terroristen gedocumenteerd . Evenzo zijn er aanwijzingen voor bedreigingen, terughoudendheid, verstoring van de transportdienst, aanvallen op de wegsector en een aanval op de burgerbevolking.

De meest getroffen departementen zijn Cauca (92), Meta (28), Nariño (23), Valle (20), Caquetá (19) en Norte de Santander (15). Ze worden gevolgd door Arauca, Huila, Guaviare, Antioquia, Bolívar, Cesar, Putumayo, Santander, Guainía en Casanare.

De EMC-structuren die verantwoordelijk zijn voor deze misdaden zijn het ‘Carlos Patiño’- front (50 acties), het ‘Jorge Briceño’- blok (42) en de ‘Jaime Martínez’ (36) en ‘Dagoberto Ramos’ (30) colonnes . Er zijn ook fronten 33, 10, ‘Miller Perdomo’, ‘Carolina Ramírez’ en ‘Armando Ríos’.

Aan de andere kant houden de autoriteiten het EMC verantwoordelijk voor 37 moorden, waaronder de vier inheemse minderjarigen die op de vlucht waren voor gedwongen rekrutering tussen Caquetá en Amazonas. Er zijn 29 burgerslachtoffers , twee in uniform van de strijdkrachten en twee van de Nationale Politie.

Vanwege bloedbad in Putumayo heft Petro staakt-het-vuren met dissidenten van Iván Mordisco op

President Gustavo Petro heeft de opschorting aangekondigd van het bilaterale staakt-het-vuren tussen de regering en de dissidenten van Ivan Mordisco, die zichzelf Estado Mayor Central de las Farc (EMC-Farc) noemen, en heeft de heractivering van de militaire operaties bevolen.

Het besluit, aangekondigd via zijn Twitter-account, volgt op het bloedbad van vier inheemse jongeren die probeerden te ontsnappen aan gedwongen rekrutering en werden gedood in een landelijk gebied van Putumayo.

De regering verklaarde dat zij heeft geprobeerd de afgevaardigden van de dissidenten van Iván Mordisco, die belast zijn met het toezicht op het staakt-het-vuren, op te roepen om hen van het besluit op de hoogte te stellen, maar lieten zich niet horen.

“Als gevolg hiervan wordt gemeld dat het huidige bilaterale staakt-het-vuren met deze gewapende groep in de departementen Meta, Caquetá, Guaviare en Putumayo wordt opgeschort en dat alle offensieve acties worden gereactiveerd. Deze acties zullen worden uitgevoerd met inachtneming van de mensenrechten en het internationaal recht”, verklaarde de uitvoerende macht in een verklaring. Het staakt-het-vuren zal binnen 72 uur worden opgeheven.

Ondanks het bloedbad en het besluit om het staakt-het-vuren op te heffen, kondigde president Gustavo Petro aan dat hij in de komende uren de namen bekend zal maken van de regeringsafgevaardigden die “de fase van de dialoog” met de dissidenten van Ivan Mordisco zullen beginnen.

Volgens Petro zal het hoofdthema van de gesprekken “de versterking van de beëindiging van de vijandelijkheden met een territoriaal karakter” zijn: “Leven en transformaties met sociale rechtvaardigheid is de inhoud van de vrede”.

“De gemeenschappen waarvan de rechten historisch zijn ontkend en waar de staat afwezig is, pleiten voor gerechtigheid en beëindiging van het gewapend geweld. Wij luisteren naar hen, zij staan niet alleen, de regering is niet ongevoelig voor hun roep, daarom zullen wij niet opgeven te werken aan vrede en een alomvattende aanwezigheid in alle gebieden met de gemeenschappen”, besluit het communiqué.

Op 20 mei hekelde de Nationale Organisatie van Inheemse Volkeren van het Colombiaanse Amazonegebied (OPIAC) de moord op vier van haar leden, die sinds maart waren ontvoerd en bij een vluchtpoging met schotwonden waren gedood.

President Gustavo Petro benadrukte dat “als het bilaterale staakt-het-vuren in bepaalde gebieden niet doeltreffend is om het leven en de integriteit van de gehele bevolking te beschermen, het geen zin heeft om ermee door te gaan”.

Gehoopt wordt dat de illegale gewapende groeperingen de afspraken met de nationale regering zullen respecteren en dat de burgerbevolking en de veiligheidstroepen volledig zullen worden gerespecteerd.