Monthly Archives: april 2023

Colombia dringt aan op evacuatie nabij vulkaan

De evacuatie treft 28 plaatsen in zes gemeenten, die zich in het risicogebied bevinden.

Autoriteiten in Colombia hebben zaterdag aanbevolen om steden die het dichtst bij de Nevado del Ruiz-vulkaan liggen te evacueren, in afwachting van een mogelijke uitbarsting.

Het Colombiaanse orgaan voor rampenbestrijding en crisisbeheersing (UNGRD) zei dat het stappen ondernam om gemeenschappen te evacueren die zich binnen 15 kilometer van de belangrijkste krater van drie bevinden die samen de Nevado del Ruiz vulkaan in de Colombiaanse Andes vormen.

De Nevado del Ruiz, gelegen op de grens tussen de departementen Tolima en Caldas, staat op alarmcode oranje sinds eind maart, toen het dagelijkse gemiddelde aantal aardbevingen in de vulkaan steeg van 50 naar 12.000.

De Colombiaanse Geologische Dienst (SGC) zei in zijn meest recente evaluatie dat “de activiteit van de vulkaan zeer onstabiel blijft”. De dienst waarschuwde voor een “waarschijnlijke uitbarsting binnen enkele dagen of weken”.

De 5.300 meter hoge kolos in het westen van Colombia is een van de vele vulkanen langs de Ring van Vuur, een pad rond het bekken van de Stille Oceaan dat wordt gekenmerkt door actieve vulkanen en frequente aardbevingen.

Op 13 november 1985 barstte hij uit en stootte zoveel hitte uit dat de sneeuw op de berg smolt. Dit veroorzaakte een modderstroom die de stad Armero verzwolg en de helft van de 50.000 inwoners doodde.

Regering houdt vredesbesprekingen met criminele bendes in Medellín

De nationale regering begint volgende week via het Bureau van de Hoge Commissaris voor de Vrede vredesbesprekingen met criminele bendes in Medellín om 12.000 mensen te demobiliseren en voor het gerecht te brengen. Met de start van deze vredesbesprekingen wordt gestreefd naar een sociaal-juridisch proces.

Tot de deelnemers aan deze tafel behoren de commissaris voor Vrede Danilo Rueda (foto), de senator van het Historisch Pact Isabel Zuleta, de voormalige commissaris voor de Waarheid Lucía González en Jorge Martínez, voormalig secretaris van de regering van Antioquia, en andere regeringsvertegenwoordigers.

Om zover te komen zijn maandenlang besloten vergaderingen gehouden met afgevaardigden van de belangrijkste gewapende groeperingen in Bello, Itagüí, Medellín en Envigado.

Tijdens de bijeenkomsten en vergaderingen met de criminele bendes heeft meer dan 90% van de bendes die momenteel in Medellín en omgeving om de territoriale controle vechten, zich aangesloten bij het initiatief voor stedelijke vrede.

Dit stedelijke vredesproces in Antioquia krijgt navolging in andere delen van het land, zoals Buenaventura.

De regering heeft gezegd dat alle criminele bendes waarmee zij zal proberen te praten een legale behandeling zullen krijgen zonder enige politieke status, die alleen gewapende groepen krijgen.

Werkloosheid in Colombia daalt tot 10% in maart

Voor maart 2023 bedroeg de nationale werkloosheid in Colombia 10,0 procent, meldde het Colombiaanse Bureau voor de Statistiek (DANE) vrijdag. Dit is een daling ten opzichte van maart 2022, toen het cijfer 12,1 procent bedroeg.

Het werkloosheidspercentage blijft echter hoger voor vrouwen, met 12,9 procent, in vergelijking met mannen, die 7,9 procent registreerden. Voor de 13 grote steden en hun metropolitane gebieden ligt de werkloosheid voor vrouwen lager op 12,3 procent en voor mannen op 8,9 procent.

De arbeidsparticipatie is gestegen van 55,8 procent in maart 2022 tot 57,9 procent in maart 2023. “Vrouwen leidden de stijging van de werkgelegenheid: van de 1,1 miljoen nieuwe banen waren er 659.000 vrouw. Dit wordt vooral verklaard door de branche Administratie, onderwijs en gezondheidszorg”, aldus DANE.

“In maart 2023 telde het land 22,8 miljoen werkenden, een variatie van 5,1 procent ten opzichte van de 21,7 miljoen werkenden in dezelfde maand in 2022”, aldus het rapport.

“De totale participatiegraad bedroeg 66,8 procent, terwijl dat in maart 2022 66,0 procent was,” voegde DANE eraan toe. De totale participatiegraad, zo valt uit te leggen, “is de procentuele verhouding tussen de economisch actieve bevolking en de beroepsbevolking”.

President Petro herschikt kabinet door zeven ministers te vervangen

President Petro hoopt dat de kabinetswijziging de inspanningen om hervormingen door te drukken in de Colombiaanse wetgevende macht een nieuwe impuls zal geven.

Petro heeft zeven ministers vervangen en hoopt dat zijn ambitieuze hervormingsagenda in Colombia, die sinds zijn aantreden in augustus op aanzienlijke obstakels stuitte, een nieuwe impuls krijgt.

Petro kondigde de wijzigingen woensdag aan en verving sleutelfiguren als minister van Financiën Jose Antonio Ocampo en minister van Volksgezondheid Carolina Corcho.

“Vandaag wordt een nieuw kabinet samengesteld dat het regeringsprogramma zal helpen consolideren”, schreef Petro in een verklaring die op Twitter werd gepubliceerd.

De verrassingswissel is een zet die bepalend kan zijn voor de erfenis van Petro, nu de linkse president worstelt met uitdagingen die variëren van het sluiten van vrede met Colombiaanse criminele en rebellengroepen tot het hervormen van het arbeids- en gezondheidszorgstelsel.

De hervorming van de gezondheidszorg is een belangrijk twistpunt, waarbij Petro een plan promoot dat volgens hem de toegang voor de armen van het land zou uitbreiden en de lonen voor gezondheidswerkers zou verhogen.

Geconfronteerd met tegenstand van wat hij ’traditionele politieke leiders en het establishment’ noemde, gaf Petro blijk van zijn toewijding aan de hervormingen door figuren die in zijn kabinet waren aangesteld als olijftak uit te werpen voor machtige conservatieve en centrumrechtse krachten, waaronder Ocampo.

“Wij herbevestigen ons engagement om altijd trouw te blijven aan het mandaat dat wij van het volk hebben gekregen en hebben besloten een regering samen te stellen om onze agenda voor sociale verandering te vernieuwen”, voegde Petro eraan toe.

Sommige politieke figuren, waaronder prominente bondgenoten van de president, hebben hun bezorgdheid geuit dat de gedurfde zet een averechts effect kan hebben.

Congresvoorzitter en Petro-bondgenoot Roy Barreras noemde het besluit een “ongekende crisis” en zei dat Petro “de dood van zijn coalitie afkondigde”.

Ocampo is vervangen door Ricardo Bonilla, een voormalige universiteitsprofessor die Petro’s secretaris van financiën was tijdens zijn ambtstermijn als burgemeester van de hoofdstad Bogota.

Petro benoemde ook bondgenoten als Juan Fernando Velasco als minister van Binnenlandse Zaken en Mauricio Lizcano op de portefeuille technologie en communicatie.

De Colombiaanse media meldde woensdag dat Petro zijn hele kabinet had gevraagd ontslag te nemen, maar dat niemand dat publiekelijk had aangeboden.

President Petro roept zijn kabinet op af te treden

President Gustavo Petro heeft het aftreden van zijn hele kabinet geëist nu de regering worstelt om wetgeving goedgekeurd te krijgen door het Congres.

Petro heeft zijn verzoek nog niet openbaar gemaakt, maar in een Twitterbericht op dinsdag sprak hij van een “heroverweging van de regering”.

De kabinetswijziging is de ernstigste crisis in de regering van Petro tijdens zijn presidentschap.

Na bijna negen maanden aan de macht te zijn geweest, is Petro er niet in geslaagd de grondige hervormingen van de arbeidswetgeving, de gezondheidszorg, de pensioenen en de rechterlijke macht door te voeren die hij tijdens zijn campagne had beloofd.

Dinsdag hebben de liberale en conservatieve partijen en de sociale partij van nationale eenheid (de la U) zich gedistantieerd van de regering en bezwaar gemaakt tegen elementen van zijn verregaande hervormingsplannen.

Petro riep op zijn beurt op tot een “noodregering … aangezien het Congres niet in staat was eenvoudige, zeer vreedzame artikelen goed te keuren” over een billijke herverdeling van land.

Geen enkele minister heeft publiekelijk zijn ontslag aangeboden.

“De kabinetswijziging ziet er niet goed uit voor degenen die de traditionele partijen vertegenwoordigen of degenen die ‘nee’ hebben gezegd tegen de hervormingen”, twitterde Sergio Guzman, directeur van het adviesbureau Colombia Risk Analysis.

Na zijn aantreden op 7 augustus nam Petro een politiek risico met zijn linkse basis door enkele ministers van centrum- en rechtse partijen te installeren, zoals Jose Antonio Ocampo, een veteraan van de Liberale Partij, die hij de portefeuille financiën gaf.

Hij stelde een conservatief aan als minister van Defensie en benoemde op de posten voor Binnenlandse Zaken en Transport politici met banden met de partijen die nu tegen zijn hervormingen zijn.

Petro, die van 2012 tot 2015 burgemeester van Bogota was, zag toe op voortdurende veranderingen in zijn team, en zowel politieke vijanden als voormalige functionarissen beschreven hem als moeilijk om voor te werken in een team.

Twee maanden geleden spoorde Petro zijn volgelingen aan om de straat op te gaan om druk uit te oefenen voor goedkeuring van de hervormingen door het Congres. Vanaf het balkon van het presidentieel paleis zei Petro dat hij niet zou terugkrabbelen.

Weken later, op 28 februari, verving Petro drie leden van zijn kabinet, waaronder de centristische minister van Onderwijs Alejandro Gaviria, wiens kritiek op de voorgestelde gezondheidshervormingen naar de media was gelekt. Ook minister van Sport Maria Isabel Urrutia en minister van Cultuur Patricia Ariza werden ontslagen.

Colombia houdt internationale conferentie over politiek proces Venezuela

Het zal worden gehouden in Bogotá en probeert de gesprekken tussen de regering van Nicolás Maduro en de Venezolaanse oppositie te openen.

De Colombiaanse regering heeft 20 landen uitgenodigd die zullen deelnemen aan de internationale conferentie over de politieke crisis in Venezuela die zal worden gehouden in Bogotá en die de gesprekken tussen de regering van Nicolás Maduro en de Venezolaanse oppositie wil openen. Het doel is het opheffen van internationale sancties tegen Venezuela, in ruil voor ‘vrije en eerlijke’ verkiezingen.

Delegaties uit Duitsland, Spanje, Frankrijk, Italië, Portugal, het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen komen uit Europa, een land dat optreedt als facilitator in de dialogen tussen de Venezolaanse regering en haar tegenstanders die hebben plaatsgevonden in Mexico en uiteindelijk vorig jaar zijn vastgelopen.

Het Colombiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken verklaarde dat de conferentie van dinsdag ook zal worden bijgewoond door Argentinië, Barbados, Bolivia, Brazilië, Canada, Chili, de Verenigde Staten, Honduras, Mexico, Saint Vincent en de Grenadines, Turkije, Zuid-Afrika en de hoge vertegenwoordiger van de Europese Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, Josep Borrell.

De Amerikaanse regeringsdelegatie zal worden geleid door Jon Finer, plaatsvervangend senior nationale veiligheidsadviseur, die zal worden vergezeld door Chris Dodd, speciaal adviseur voor Noord- en Zuid-Amerika en Juan González, directeur van de Nationale Veiligheidsraad voor het westelijk halfrond.

De Colombiaanse minister van Buitenlandse Zaken Álvaro Leyva heeft gezegd dat, hoewel de vergadering over de politieke en sociale crisis in Venezuela zal gaan, er geen vertegenwoordigers van dat land aanwezig zullen zijn, maar alleen leden van de internationale gemeenschap die geïnteresseerd zijn in het zoeken naar oplossingen voor Venezuela, “op basis van het feit dat de overeenkomst tussen Venezolanen moet zijn”.

De Colombiaanse president Gustavo Petro had zaterdag een ontmoeting met vertegenwoordigers van het Unitair Platform, die de oppositiedelegatie vormen in Mexico’s gesprekken met de Venezolaanse regering en betuigde hun steun aan de internationale conferentie. Deze sector van de oppositie roept op tot vrije verkiezingen, de vrijlating van “politieke gevangenen” en het stopzetten van “mensenrechtenschendingen” in Venezuela.

Maandag stak de oppositieleider Juan Guaidó, die een van de meest zichtbare gezichten tegen Maduro is geweest, de grens tussen Venezuela en Colombia over met het doel de internationale delegaties te ontmoeten die de conferentie zullen bijwonen. Uren later verduidelijkte de Colombiaanse regering echter dat Guaidó niet was uitgenodigd en naar verwachting de conferentie niet zal bijwonen.

De conferentie werd gesteund door Maduro, die hoopt dat de weg zal worden geopend om de sancties tegen Venezuela te beëindigen en zo “de bladzijde om te slaan in deze moeizame periode van economische en financiële vervolging, van eenzijdige dwangmaatregelen, van sancties”, zoals hij op 17 april zei. Petro sprak in dezelfde richting en stelde de Verenigde Staten voor om een ​​verkiezingsprogramma naar voren te brengen terwijl de sancties geleidelijk worden opgeheven.

Oranje alarm voor Vulkaan Nevado del Ruiz wordt gehandhaafd

Hoewel de Colombiaanse Geologische Dienst (SGC) in zijn meest recente rapporten heeft gemeld dat de seismiciteit in verband met rotsbreuken in de vulkaan Nevado del Ruiz is afgenomen en dat de gaswolken minder hoog zijn, blijft het oranje alarm voor een mogelijke uitbarsting gehandhaafd.

In dit verband zei de SGC dat om van niveau te veranderen en terug te keren naar het gele niveau een redelijke tijd nodig is waarin trends en patronen kunnen worden waargenomen om de mogelijke afname van de activiteit af te leiden. Daarom waarschuwt SGC dat het activiteitsniveau van de vulkaan Nevado del Ruiz nog enkele weken op het oranje niveau zal blijven.

In haar rapport van vandaag deelde de instantie mee dat de seismische activiteit, vanwege het breken van gesteente in het binnenste van de vulkaan en de bijbehorende beweging van vloeistoffen, een soortgelijk gedrag vertoonde wat betreft aantal en seismische energie ten opzichte van het weekend.

De seismiciteit die verband houdt met vloeistofbewegingen was voornamelijk geconcentreerd in de kraterzone en sommige van deze aardbevingen gingen gepaard met gepulseerde asemissies die werden bevestigd via de webcams die voor vulkanische monitoring worden gebruikt.

De maximale hoogte van de waargenomen gas- en/of aswolk bedroeg 1400 m, gemeten vanaf de top van de vulkaan met een verspreidingsrichting die varieerde van oost naar zuidoost.

Anderzijds heeft het SGC aangegeven dat de thermische anomalieën op de bodem van de krater voortduren, die worden waargenomen vanaf satellietbewakingsplatforms. De uitstoot van zwaveldioxide in de atmosfeer blijft op hetzelfde niveau als de vorige dagen.

“Al deze indicatoren bevestigen wat de SGC heeft herhaald: dat de activiteit van de vulkaan Nevado del Ruiz zeer onstabiel blijft. Het is mogelijk dat de seismische activiteit en de uitstoot van gassen of as afnemen of dat er schommelingen optreden, in die zin dat de activiteit op sommige dagen toeneemt en op andere afneemt. Dit betekent echter niet dat de vulkaan zijn normale activiteitsniveau heeft bereikt,” concludeert het rapport.

Oppositie tegen regering Petro groeit: demonstraties in steden tegen zijn hervormingen

Acht maanden na zijn regering, te midden van controverses die zijn hervormingen blijven vertragen en zijn meerderheden in het Congres doen wankelen, kreeg president Gustavo Petro zaterdag in tien steden in het hele land te maken met massale demonstraties van burgers die zich verzetten tegen zijn regering en oplossingen eisen op economisch en sociaal gebied.

De demonstraties, die rond 10.00 uur begonnen, vonden plaats in verschillende regio’s van Colombia, maar concentreerden zich op Medellin en Bogota. Als teken van de onvrede die in het land lijkt te broeien, werden ook protesten geregistreerd op het eiland San Andrés, waar zakenlieden, handelaren en gewone mensen maatregelen eisten om het toerisme nieuw leven in te blazen na de mislukte exploitatie van luchtvaartmaatschappijen.

In Medellín, waar zón 10.000 mensen zich tussen Avenida Oriental en La Alpujarra verzamelden, klonken leuzen als “Petro beloont de misdaad en maakt een einde aan de veiligheid”.

Senator Paola Holguín van het Democratisch Centrum trok in de hoofdstad van Antioquia op en riep de regering en de leden van het Congres op “verantwoordelijk te zijn voor het heden en de toekomst van 50 miljoen Colombianen”, waarbij zij duidelijk verwees naar een van de meest omstreden projecten van de uitvoerende macht: de hervorming van de gezondheidszorg. “Medellín uit zich met burgerzin in de straten tegen de petroreformas”, voegde hij eraan toe.

Tijdens de demonstraties waren er echter ook berichten ter ondersteuning van de veiligheidstroepen, vooral dagen nadat beroepsmilitairen hun eigen demonstraties organiseerden om een onregelmatig vertrek uit de instelling aan de kaak te stellen.

In Bogotá, waar posters te zien waren met boodschappen als “Weg met Petro” en “Politieke dood voor Corcho”, werd de bijeenkomst gehouden nabij het Nationaal Park in het centrum van de stad, in de richting van Plaza de Bolívar. Er waren ook voorkandidaten en de deelname van de voormalige minister van Defensie uit het tijdperk Duque, Diego Molano, die nu burgemeester van de hoofdstad wil worden, trok de aandacht. Ook senator Paloma Valencia, een van de initiatiefnemers van de demonstraties, was aanwezig.

Aantal slachtoffers mijnongeval Cucunubá opgelopen tot zeven

Bij de explosie in de mijn in Cucunubá zijn in totaal zeven mijnwerkers om het leven gekomen. Dat hebben de autoriteiten bekendgemaakt.

Het incident gebeurde woensdag in de gemeente Cucunuba, ongeveer 90 kilometer ten noorden van de hoofdstad Bogotá. Volgens de autoriteiten was de explosie, die plaatsvond in een tunnel die de mijnen El Roble en El Manto verbindt, te wijten aan een opeenhoping van gas.

Reddingswerkers konden diezelfde dag vier mijnwerkers levend onder het puin halen, drie anderen werden dood aangetroffen. Er werd sindsdien ook gezocht naar vier anderen, maar hun lichamen werden vrijdag aangetroffen. “Volgens het laatste rapport hebben we vier levenloze lichamen gevonden, die momenteel worden geborgen,” vertelde Álvaro Farfán, van de brandweer van het departement Cundinamarca, aan de media.

De minister van Mijnbouw en Energie, Irene Vélez, benadrukte dat deze mijnen geen wettelijke exploitatievergunning hadden, zodat gerechtelijke uitspraken worden verwacht tegen de ondernemers en eigenaars van deze mijn.

Presidenten Joe Biden en Gustavo Petro in gesprek in Witte Huis

Presidenten Gustavo Petro en Joe Biden hebben elkaar donderdag ontmoet in het Witte Huis. Volgens minister van Buitenlandse Zaken Álvaro Leyva verzekerde dat de ontmoeting tussen presidenten “vriendelijk” was en vol kansen voor zowel Colombia als de Verenigde Staten.

Minister van Buitenlandse Zaken Álvaro Leyva gaf details over de bilaterale ontmoeting tussen president Gustavo Petro en zijn Amerikaanse tegenhanger, Joe Biden, deze donderdag 20 april in het Witte Huis. Zoals hij in dialoog met Radiozender Blu Radio zei, was de balans van dit bezoek “buitengewoon”, zozeer zelfs dat de leiders twee “oude vrienden” leken.

“ President Biden en president Petro komen samen en ze lijken oude vrienden; iets ontspannens, vriendelijks en vol kansen, zou ik zeggen, voor beiden”, zei minister van Buitenlandse Zaken Leyva in Mañanas Blu, met Néstor Morales.

Met betrekking tot de relatie tussen de twee landen zei de minister van Buitenlandse Zaken dat de Verenigde Staten nu de steun van Colombia nodig hebben. We mogen niet vergeten dat de leiders tijdens de bijeenkomst verschillende kwesties hebben besproken die verband houden met klimaatverandering, migratie, de strijd tegen de drugshandel en de situatie in Venezuela.

Joe Biden, steunde het beleid van Gustavo Petro, dat de overgang naar een koolstofarme economie mogelijk maakt. Dat heeft het Amerikaanse staatshoofd gezegd tijdens de ontmoeting in het Oval Office van het Witte Huis.

Tijdens de welkomstceremonie gaf Biden aan dat “Colombia de hoeksteen is van dit continent. We hebben gezamenlijke inspanningen geleverd en als we samenwerken, kunnen we echt een continent krijgen dat democratisch, gelijk en economisch welvarend is.”

De regering van de Verenigde Staten heeft 500 miljoen dollar toegezegd aan het revitaliseringsfonds en “daar spraken we over de mogelijkheid om schulden in te wisselen voor klimaatactie over de hele wereld, op basis van de speciale trekkingsrechten van het IMF (Internationaal Monetair Fonds)”, zei Petro.

De regering van de Verenigde Staten, inclusief persoonlijk, president (Joe) Biden “vond dat het voorstel hen aansprak”, benadrukte de president, “hij had het al vele decennia geleden gedaan met betrekking tot een ander probleem en daar zeiden ze dat ze zeer geïnteresseerd waren om het voorstel naar het IMF te brengen en het te realiseren, wat een zeer belangrijke transformatie van de wereld zou zijn, de uitwisseling van overheidsschuld voor klimaatactie”.

Het tweede onderwerp dat tijdens de bijeenkomst werd besproken, had te maken met “de constructie van een Alliantie voor Vooruitgang: hoe kan het grote potentieel van Latijns-Amerika voor schone energie worden gebruikt om een elektriciteitstransmissienetwerk op Amerikaanse schaal te bouwen? De kwestie Colombia-Panama is daarbij van fundamenteel belang”, aldus Petro.

Volgens de verklaringen van Petro kreeg hij ook steun voor Agrarische Hervorming in Colombia. “Ik herinnerde me het voorstel van president (John Fitzgerald) Kennedy destijds, de Alliantie voor Vooruitgang”, zei hij.

Ten slotte onthulde hij dat zij ook toezegden “permanent te helpen bij dit Agrarische Hervormingsbeleid dat de Colombiaanse regering de laatste acht maanden heeft voorgesteld, en daarna gingen we over tot meer internationale zaken”.