Monthly Archives: augustus 2023

10 voormalige ambtenaren aangeklaagd in corruptiezaak Odebrecht

Op woensdag werden tien voormalige ambtenaren van het Nationale Agentschap voor Infrastructuur (ANI) beschuldigd van betrokkenheid bij de vermeende fraude met het contract dat was toegekend aan de Braziliaanse multinational Odebrecht voor de aanleg van de snelweg Ruta del Sol II, die het centrum van het land verbindt met het Caribische gebied.

Volgens het Openbaar Ministerie “distantieerden de verdachten zich van hun publieke taken om gezamenlijk deel te nemen aan beslissingen die het oorspronkelijke budget van het contract aanzienlijk verhoogden en uiteindelijk ten goede kwamen aan de concessiehouder, waaronder Odebrecht”.

De aanklacht volgt op de aankondiging van de Colombiaanse procureur op 17 augustus dat meer dan 50 mensen zouden worden aangeklaagd, waaronder 33 huidige en voormalige ANI-functionarissen en de Braziliaanse magnaat Marcel Odebrecht.

ANI-managers worden beschuldigd van betrokkenheid bij illegale handelingen in vier amendementen op een oorspronkelijk contract dat in januari 2010 werd ondertekend.

De vermeende misdrijven zijn contracten die niet voldoen aan de wettelijke vereisten en een ongepast belang bij de uitvoering van de contracten.

De aanklager stelt dat de voormalige werknemers, de aannemer en de voormalige controller “het doel van het oorspronkelijke concessiecontract negeerden en de opname van een nieuwe weg (Ocaña-Gamarra) toestonden die geen relatie of fysiek verband had met het ‘Ruta del Sol II’ project”.

3,17 miljard pesos (ongeveer 712.000 euro) werden toegewezen aan de concessie.

VN-expert gaat onderzoek starten naar mogelijke obstakels voor de vrede in Colombia

Antonio Urrejola van de VN zal donderdag beginnen met het onderzoek naar de vrede in Colombia.

Op 26 juli benoemde de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN, Volker Türk, Antonio Urrejola tot de persoon die verantwoordelijk is voor het onderzoek naar mogelijke obstakels voor vrede in Colombia. Urrejola was voorzitter van de Inter-Amerikaanse Commissie voor de Mensenrechten, VIDH, en later minister van Buitenlandse Zaken in de regering van Gabriel Boric in Chili.

“Tijdens haar bezoek zal de deskundige ontmoetingen hebben met overheidsfunctionarissen van de Colombiaanse regering en andere hooggeplaatste vertegenwoordigers van de Colombiaanse staat. Ze zal ook ontmoetingen hebben met entiteiten van de Verenigde Naties en met vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en het corps diplomatique,” aldus de VN in een verklaring.

De Mensenrechtenraad van de VN heeft een resolutie goedgekeurd om Colombia te steunen met meer technische bijstand voor het VN-mensenrechtenbureau in het land.

In deze resolutie verwijzen ze naar de klachten die de Speciale Jurisdictie voor de Vrede, JEP, onlangs heeft geuit tegen ambtenaren van het Openbaar Ministerie van Néstor Humberto Martínez, omdat de magistraten die moesten beslissen over het al dan niet verlenen van de garantie van niet uitlevering aan de voormalige guerrillastrijder Jesús Santrich, om informatie vroegen die ze nooit hebben ontvangen en dat is de reden waarom ze Ana Fabiola Castro, voormalig directeur Internationale Zaken van het Openbaar Ministerie, aanklagen wegens mogelijke verzwijging.

“De nieuwe resolutie voorziet er verder in dat het kantoor van de hoge commissaris een internationale mensenrechtenexpert aanstelt om de obstakels voor de uitvoering van het vredesakkoord van 2016 te identificeren en te verifiëren, in het bijzonder de obstakels die in maart 2023 publiekelijk zijn aangekondigd door de Speciale Rechtbank voor de Vrede, en om de gevolgen van deze obstakels voor het volledige gebruik van de mensenrechten in kaart te brengen en aanbevelingen te doen om deze obstakels uit de weg te ruimen”, aldus de verklaring van het VN-bureau voor de mensenrechten.

Protesten tegen 50% stijging benzineprijzen

Duizenden demonstranten op auto’s en motoren gingen maandag de straat op in de belangrijkste steden van Colombia om de recente verhogingen van de benzineprijzen af te wijzen, die de brandstofprijzen in het Zuid-Amerikaanse land drastisch hebben opgedreven.

De demonstranten zeggen dat de maandelijkse prijsstijgingen door regering van Colombia het voor kleine bedrijven moeilijker maken om te werken en de voedselprijzen kunnen opdrijven.

Maar de regering van president Gustavo Petro zegt dat de benzinesubsidies ongeveer 11 miljard dollar per jaar kosten. De regering zegt ook dat ze de subsidies moet afschaffen om meer geld vrij te maken voor sociale programma’s en schulden af te betalen aan de nationale oliemaatschappij Ecopetrol, die het grootste deel van de brandstof in het land produceert.

Het protest komt omdat de ontevredenheid over de regering van Petro groeit, een jaar nadat hij is aangetreden met de belofte om de armoede terug te dringen en vrede te sluiten met de resterende rebellengroepen in het land.

Petro’s regering heeft geworsteld om het geweld op het platteland te stoppen en om de Colombiaanse economie te stimuleren, die volgens het Internationaal Monetair Fonds in 2023 met slechts 1% zal groeien.

“Deze regering neemt beslissingen die anti-zakelijk zijn,” zei Alejandra Mendoza, de manager van een klein bedrijf dat bevroren voedsel en andere goederen vervoert voor supermarkten in Colombia. Ze woonde het protest van maandag bij met het gele hesje van haar bedrijf.

“Onze kosten zijn met een derde gestegen en we moeten ons budget elke maand aanpassen vanwege de benzinestijgingen”, zei Mendoza.

De benzineprijs in Colombia is gestegen van 9.000 pesos per gallon in augustus vorig jaar (2,50 dollar) naar meer dan 14.000 pesos per gallon op dit moment (3,40 dollar) omdat de Colombiaanse overheid elke maand de subsidies vermindert.

Ambtenaren van het Colombiaanse Ministerie van Financiën hebben gezegd dat ze willen dat benzine tegen het einde van het jaar een prijs van 16.000 pesos per gallon – ongeveer $4 – bereikt, wat een afspiegeling zou zijn van de huidige benzineprijzen in de VS, waar het federale minimumloon echter meer dan vier keer zo hoog is als het Colombiaanse minimumloon van $280 per maand.

In juli zei het ministerie dat de subsidies voor diesel, die door de meeste vrachtwagens in Colombia wordt gebruikt, zullen worden afgeschaft na de gemeenteraadsverkiezingen in oktober en dat de dieselprijs eind volgend jaar zal zijn verdubbeld.

Petro heeft betoogd dat de benzinesubsidies van het land vooral ten goede kwamen aan rijkere Colombianen die voertuigen bezitten. Maar hij heeft tekenen laten zien dat hij bereid is om met sommige groepen te onderhandelen over de benzineprijzen.

In het weekend sloot Petro’s regering een overeenkomst met de Colombiaanse vakbonden van taxichauffeurs, waardoor de benzineprijzen voor de naar schatting 200.000 gele taxi’s in het land worden bevroren.

Leden van de Colombiaanse oppositie zeggen echter dat de regering verder moet gaan omdat de benzineverhogingen ook nadelig zijn voor bezorgers, chauffeurs en kleine ondernemers die worstelen om te herstellen van de pandemie.

Jennifer Pedraza, een congreslid dat het protest van maandag hielp organiseren, wees erop dat de regering de stijgingen in brandstofprijzen zou kunnen matigen door minder omzetbelasting te heffen op benzine en diesel.

“De mensen vragen de regering om te onderhandelen over een ander benzinebeleid”, zei ze, eraan toevoegend dat het tijd is voor Colombia’s nationale oliemaatschappij om “interesse te tonen om benzine voor iedereen betaalbaar te maken”.

Aardbeving van 5,5 in het westen van Colombia

Een aardbeving van 5,5 magnitude heeft zondag het westen van Colombia opgeschrikt, volgens melding van de Colombiaanse Geologische Dienst.

Het seismische zwaartepunt bevond zich op een diepte van 15,1 kilometer en het epicentrum lag 4,5 kilometer ten westen van Cantón de San Pablo in het departement Chocó.

De aardbeving werd ook opgemerkt in de departementen Antioquia en heel Valle. Inwoners van Cali, de hoofdstad van het departement Valle del Cauca, voelden ook de seismische beweging.

De inwoners van Medellín en de Aburrá-vallei van hun kant meldden dat ze de beving sterk voelden, vooral degenen die in hoge gebouwen wonen.

Volgens de Colombiaanse Geologische Dienst zijn er tot nu toe ongeveer 2.000 meldingen van bevingen binnengekomen, voornamelijk in de departementen Antioquia, Valle del Cauca, Chocó en de koffiedriehoek.

Er zijn tot nu toe nog geen eerste meldingen van schade of slachtoffers als gevolg van de aardbeving. De komende dagen zijn naschokken te verwachten.

VN formaliseert instantie voor toezicht op staakt-het-vuren in Colombia

Het Bureau van de Hoge Commissaris voor de Vrede heeft bevestigd dat de eerste regionale instantie van het mechanisme voor toezicht op en verificatie van het staakt-het-vuren tussen de regering van Colombia en het ELN is geformaliseerd.De gebeurtenis werd bijgewoond door de Bisschoppenconferentie van Colombia en de Verificatiemissie van de Verenigde Naties in Colombia.

Dit is de eerste regionale instantie die formeel is geïnstalleerd in het kader van het staakt-het-vuren dat op 3 augustus van kracht werd en dat zou moeten duren tot 29 januari 2024, met de mogelijkheid van verlenging.

Tijdens de bijeenkomst was er ook ruimte voor dialoog met lokale en etnische autoriteiten, waarbij het belang van het in werking stellen van regionale en lokale instanties werd benadrukt.

De belangrijkste doelstellingen van het mechanisme zijn incidenten voorkomen, problemen oplossen, de intensiteit van het conflict verminderen, de deelname van de samenleving aan het vredesproces mogelijk maken en de humanitaire situatie van de bevolking verbeteren.

Het monitoring- en verificatiemechanisme en al zijn onderdelen werken op een toegewijde manier om de doelstellingen van de bilaterale, nationale en tijdelijke wapenstilstandsovereenkomst te bereiken, benadrukte het agentschap.

De andere regionale en lokale instanties zullen in de komende dagen worden geïnstalleerd, kondigde het agentschap aan.

Regering gaat werken aan de invoering van gedifferentieerde brandstoftarieven voor taxichauffeurs

De minister van Transport, William Camargo, bevestigde de implementatie van het gedifferentieerde tarief ondanks het feit dat dit al was uitgesloten.

Nadat de vakbond van taxichauffeurs de mogelijkheid van een nationale staking als gevolg van de stijging van de brandstofprijzen aan de orde had gesteld, vond er een bijeenkomst plaats in het presidentieel paleis Casa de Nariño tussen vertegenwoordigers van de vakbond en president Gustavo Petro. De bijeenkomst werd ook bijgewoond door de minister van Transport, William Camargo. Er werd afgesproken om een werkgroep op te richten om een gedifferentieerd brandstoftarief voor taxichauffeurs in te voeren, een situatie die een paar weken geleden door de regering zelf was uitgesloten, maar gisteravond werd bevestigd door minister Camargo.

“Laten we zeggen dat wat door de president naar voren is gebracht als onderdeel van het gesprek dat we met de groep taxichauffeurs hebben gevoerd, een gedifferentieerd tarief is voor taxichauffeurs, dat is een proces dat uiteraard moet worden herzien vanuit het oogpunt van hoe het wordt uitgevoerd, door middel van welke mechanismen we het eens worden met de financiële sector, omdat er uiteraard middelen mee gemoeid zijn die op de een of andere manier het door ons overeengekomen gedifferentieerde tarief zouden dekken,” zei Camargo aan het einde van de vergadering.

In eerste instantie wordt verwacht dat dit nieuwe gedifferentieerde tariefsysteem, dat de impact van de stijgende brandstofprijzen op het inkomen van taxichauffeurs moet verlichten, binnen twee tot drie weken zal worden ingevoerd met een bevriezing van de tariefverhogingen op korte termijn, zodat er extra tijd is voor de technische rondetafelgesprekken om te bepalen hoe het gedifferentieerde tarief moet worden ontwikkeld en toegepast.

“…over twee of drie weken begint de tariefsverhoging weer, het meest haalbare is in eerste instantie om de tariefsverhoging te bevriezen en een kwestie met een grotere impact te herzien, een gedifferentieerd tarief voor taxichauffeurs, daarvoor hebben we natuurlijk de werkgroepen die morgen weer worden opgestart en daarnaast zijn er andere onderdelen waarover we het eens zijn om mee verder te gaan,” voegde de minister eraan toe.

Naast de brandstofkwestie werd een reeks uitgebreide verbeteringen voor het gilde besproken en overeengekomen, waaronder de mogelijkheid van één applicatie die gebruikers toegang biedt tot stimulansen en speciale mogelijkheden om onder betere voorwaarden te concurreren dan Uber, Cabify en andere apps.

Na stevige woorden van een voormalig congreslid ontkent Uribe banden met parapolitiek

De voormalige president kondigde aan dat hij een aanklacht zal indienen tegen het voormalige congreslid.

Voormalig president Álvaro Uribe heeft opnieuw een verklaring afgelegd over de meest recente beweringen van voormalig congreslid Zulema Jattin, veroordeeld voor parapolitiek, die voor het JEP (tribunaal voor speciale jurisdictie voor de vrede) heeft verklaard dat de voormalige president haar vroeg om de vermeende druk die Salvatore Mancuso in Córdoba uitoefende voor de verkiezingen van 2002 niet aan de kaak te stellen.

De leider van het Centro Democrático publiceerde een communiqué waarin hij verklaart dat hij Jattin strafrechtelijk zal aanklagen voor deze verklaringen en waarin hij categorisch elke band met de paramilitairen ontkent.

Hij verklaart ook dat hij nooit bijeenkomsten heeft gehouden met politieke leiders om vermeende steun van deze illegale groeperingen te bespreken.

“Zoals de publieke opinie jaren geleden te horen kreeg, stuurde Miguel Alfonso de la Espriella mij tijdens de campagne een uitnodiging voor een ontmoeting met de paramilitairen, waarop ik antwoordde dat als ik de paramilitairen zou ontmoeten, ik geen president van de republiek zou kunnen zijn,” zei hij.

Hij voegde eraan toe dat “de kwestie van “Parapolitiek” in Cordoba bekend werd in november 2006 toen Dr. De la Espriella het bestaan van het Ralito Pact aan de kaak stelde. Noch ervoor noch erna heb ik bijeenkomsten met parlementsleden bijgewoond om deze of aanverwante kwesties te bespreken”.

Uribe bevestigde dat de voormalige congresleden Miguel de la Espriella en Eleonora Pineda, die banden hebben met parapolitiek, nooit zijn naam hebben genoemd in de gerechtelijke procedure tegen hen.

“De voormalige parlementsleden, Dr. De La Espriella en mevrouw Eleonora Pineda, hadden tijdens het gerechtelijk proces tegen parapolitici niets tegen mij te zeggen,” zei hij.

Daarnaast weerlegde de oppositieleider de verklaringen van Zulema Jattin voor het JEP.

“Ik heb Dr. Jattin verschillende keren ontmoet. Als het waar zou zijn dat ik haar heb geadviseerd om de vermeende paramilitaire druk niet zonder bewijs aan de kaak te stellen, dan is het niet mijn stijl om te zeggen dat het schriftelijk bewijs moest zijn. Zij noemt ook mensen over wie we nooit hebben gesproken. Zonder ook maar één woord van mij te hebben om mij te beschuldigen, verzint zij voor het JEP zijn politieke analyse die meer dan 20 jaar geleden niet bij hem opkwam,” zei hij.

Hij zei ook dat hij het “lachwekkend” vindt dat het JEP de verklaring van Zulema Jattin als een nieuwtje beschouwt.

Procureur-generaal Barbosa blijft bij bewering dat ELN-rebellen van plan zijn hem te doden

De Colombiaanse procureur-generaal verdedigde woensdag de geloofwaardigheid van inlichtingenrapporten dat ELN-rebellen plannen hadden om hem en twee andere mensen te vermoorden, ondanks ontkenningen door de ELN en het leger.

Twee weken geleden meldde procureur-generaal Francisco Barbosa dat de guerrillagroep van het Nationale Bevrijdingsleger (ELN) van plan was hem te vermoorden met behulp van een sluipschutter.

Barbosa’s bewering werd gevolgd door soortgelijke berichten over geplande aanvallen op Maria Fernanda Cabal, een senator van de rechtse Democratische Centrumpartij en de gepensioneerde legergeneraal Eduardo Zapateiro.

Het ELN heeft ontkend dat het de aanslagen heeft gepland, terwijl de Colombiaanse regering heeft verklaard dat zij dergelijke rapporten niet heeft ontvangen.

Het kantoor van de procureur-generaal zei woensdag in een verklaring dat het uit drie afzonderlijke bronnen had vernomen dat het ELN een aanval plande op Barbosa, Cabal en Zapateiro in de hoofdstad Bogota.

Minister van Defensie Ivan Velasquez en de militaire leiding zeiden dinsdag laat in een verklaring dat de strijdkrachten op 4 augustus toegang hadden tot dezelfde informatie en geen bewijs van een dreiging zagen.

“Het kantoor van de procureur-generaal is met grote bezorgdheid van mening dat … de inlichtingengemeenschap en de staatsdefensiebureaus geen significante analyses hebben uitgevoerd en het belang van gevoelige informatie over de plannen van het ELN hebben geminimaliseerd”, aldus de verklaring.

Het ELN en de Colombiaanse regering zijn deze maand een staakt-het-vuren van zes maanden begonnen te midden van lopende vredesbesprekingen, die tot doel hebben een einde te maken aan de rol van de guerrillagroep in de zestig jaar van binnenlandse gewapende conflicten in Colombia.

Al twee jaar zijn inlichtingenbronnen op de hoogte van het plan van de ELN om een ​​aanval uit te voeren in Bogota, aldus de verklaring van de procureur-generaal. In 2019 bombardeerde de ELN een politieacademie in Bogota, waarbij 22 mensen omkwamen.

Top ELN-commandant Antonio Garcia bestempelde de berichten over geplande aanvallen als “een stap tegen het ELN en het vredesproces” in een bericht op X, het sociale mediaplatform dat voorheen bekend stond als Twitter.

Zes Colombianen nemen deel aan de Vuelta a España 2023

Nog een paar dagen te gaan tot de start van de Vuelta a España en daarbij worden de renners bekend gemaakt die op 26 augustus van start gaan in Barcelona.

De aandacht gaat dit keer uit naar grote titelkandidaten als Remco Evenepoel (de titelverdediger), Jonas Vingegaard of Primoz Roglic. Daarnaast zullen de Colombianen ook proberen centraal te staan ​​in de Ronde van Spanje.

Aan de 78e editie van de Vuelta zullen zes nationale renners deelnemen, aangezien Sergio Higuita de afgelopen uren op de loonlijst van Bora-Hansgrohe werd aangekondigd om aan de wedstrijd deel te nemen. De selectie van de Duitse ploeg zal de Rus Alexander Vlasov als voornaamste troef hebben.

De aandacht van de Colombianen voor deze Vuelta a España is vooral gericht op Egan Bernal, opgenomen in de lijst van de Ineos Grenadiers na zijn deelname aan de recente Tour de France. Naast hem rijden Santiago Buitrago (Bahrain-Victorious) en Einer Rubio (Movistar), die dit jaar een positieve deelname had in de Giro d’Italia.

Op dezelfde manier zullen Diego Camargo en Juan Sebastián Molano de loonlijsten van respectievelijk Education-First en UAE Emirates integreren . Laatstgenoemde zal opnieuw een grote ronde rijden na het ongeval dat hij opliep tijdens een training in België.

De aandacht van de Colombianen voor deze Vuelta a España is vooral gericht op Egan Bernal, opgenomen in de lijst van de Ineos Grenadiers na zijn deelname aan de recente Tour de France. Naast hem rijden Santiago Buitrago (Bahrain-Victorious) en Einer Rubio (Movistar), die dit jaar een positieve deelname had in de Giro d’Italia.

Diego Camargo en Juan Sebastián Molano zullen ook deel uitmaken van respectievelijk de Education-First en UAE Emirates. Laatstgenoemde keert terug in een grote ronde na het ongeluk dat hij kreeg tijdens de training in België.

De Ronde van Spanje begint aanstaande zaterdag 26 augustus met een ploegentijdrit in de stad Barcelona.

Colombiaanse autoriteiten veroordelen moord op muzikant Lisandro Vallecilla

Autoriteiten, diplomaten, artiesten en vele anderen in Colombia veroordelen de moord op muzikant Lisandro Vallecilla, nadat hij had deelgenomen aan het Petronio Alvarez Pacific Music Festival.

Wij verwerpen en veroordelen de moord op Lisandro Vallecilla, muzikant van de groep Canalón de Timbiquí gisteren in Cali.

Grote vriend, artiest en exponent van de muziek van de Stille Oceaan’, zei de vicepresident van het land, Francia MArquez.

De vicepresident betuigde haar solidariteit met de familie, vrienden, met de groep Canalón, met de lerares Nidia Góngora en met de hele gemeenschap van de Timbiquireño die onder dit grote verlies lijden.

We kunnen niet toestaan dat dit geweld en deze absurde intolerantie ons nog meer levens ontnemen”, benadrukte Francia Márquez via haar profiel op het sociale netwerk X, voorheen Twitter.

Camilo Romero, voormalig presidentskandidaat voor het Historisch Pact en ambassadeur van Colombia in Argentinië, merkte op dat deze misdaad een aanval is op de mensen van de Stille Oceaan die van kunst een stem van protest en verzet tegen geweld hebben gemaakt. Onverdraagzaamheid en haat mogen de kinderen van Colombia niet blijven afpakken,” benadrukte Romero.

Ook de minister van Onderwijs, Aurora Vergara-Figueroa, wees erop dat Lisandro, 31 jaar oud, de naam van de Pacific hoog heeft achtergelaten op internationaal niveau en dat zijn bijdrage en nalatenschap zullen blijven bestaan als cultureel erfgoed van het land.

Het ministerie van Cultuur veroordeelde de moord op de jonge kunstenaar en sociaal leider.