Burgemeester Bogotá roept president op om veiligheid en rechtvaardigheid voor de burgers prioriteit te geven

De burgemeester van Bogotá, Claudia Lopez, roept de president op om zijn bestuursaanpak te corrigeren en wijst erop dat er dringend behoefte is aan verenigd leiderschap om de aanhoudende problemen van het land aan te pakken.

Claudia López richtte scherpe kritiek op president Gustavo Petro en drong er bij hem op aan om zijn strategie met betrekking tot cruciale kwesties op het gebied van veiligheid en justitie bij te stellen. Nu haar mandaat ten einde loopt, besloot López zich niet in stilte terug te trekken, maar een duidelijk statement te maken over de uitdagingen die volgens haar Petro’s regering kenmerken.

Het antwoord ligt in een tweet die de burgemeester lanceerde als reactie op een video van een debat tussen de kandidaten voor het presidentschap van Argentinië, Massa en Milei. In dat bericht uitte López haar bezorgdheid over het gebrek aan leiderschap van de president op cruciale gebieden als veiligheid, samenleven en burgerrechtspraak. De kritiek, verre van een eenvoudige uiting, werd een hartstochtelijk pleidooi voor Petro om concrete actie te ondernemen.

López stelde in haar tweet dat de veiligheid en coëxistentie alleen zullen verbeteren als “de president van Colombia zijn plicht doet om leiding te geven aan alle takken van de overheid”. Deze verklaring benadrukt het belang van een alomvattende en gecoördineerde aanpak op nationaal niveau om de veiligheidsuitdagingen waar het land voor staat aan te pakken.

De vertrekkende burgemeester betreurde het gebrek aan prioriteit van Petro voor de veiligheid van de burgers en stelde dat, ondanks de bereidheid van de burgemeesters om samen te werken met het presidentschap, dit beperkt is. López merkte op dat de burgemeesters tijdens haar ambtstermijn leiderschap en coördinatie met de politie en de rechterlijke macht op zich hadden genomen, maar “alleen en zonder steun van het presidentschap en de nationale uitvoerende en rechterlijke macht” waren komen te staan.

López’ kritiek bleef niet beperkt tot het veiligheidsaspect. Ze beschuldigde Petro ervan “links en rechts straffeloosheid te verlenen aan criminele groepen in het hele land”, wat volgens haar de territoriale controle van deze groepen versterkt. Daarnaast betreurde López het gebrek aan concrete maatregelen om de economie te versterken, de armoede terug te dringen en lokale investeringen te bevorderen, omdat dit de sleutel is tot een duurzame bestrijding van criminaliteit.

Ze ging ook in op de verdeeldheid en polarisatie die volgens haar kenmerkend zijn voor de regering van Petro. López beschuldigde de president ervan de nieuw gekozen burgemeesters en gouverneurs te verdelen in “vrienden en niet-vrienden” in plaats van hen te verenigen en te steunen. Volgens haar belemmert deze versnippering de gezamenlijke strijd tegen problemen als armoede, informaliteit, corruptie, criminaliteit en straffeloosheid.

Met een urgente toon sloot Claudia López haar boodschap af door er bij Gustavo Petro op aan te dringen om “zijn strategie van politieke en staatsleiding van veiligheid, sociale rechtvaardigheid en justitiële rechtvaardigheid te corrigeren om eenheid van bestuur en territoriale controle te creëren”. Ze benadrukte dat burgemeesters bereid zijn om samen te werken, ongeacht ideologische of politieke verschillen.

López’ oproep aan Petro benadrukt niet alleen de huidige uitdagingen op het gebied van veiligheid en justitie, maar zij projecteert ook een onzekere toekomst als de huidige strategieën niet worden gecorrigeerd. De voormalige burgemeester waarschuwt dat als de fragmentatie en het gebrek aan leiderschap voortduren, het land nog moeilijkere tijden tegemoet kan gaan op het gebied van veiligheid en bestuur. Volgens López ligt de bal nu bij president Petro, die moet beslissen of hij rekening houdt met deze kritiek en of hij zijn aanpak aanpast om de uitdagingen aan te gaan.

Bron :
Foto:elnuevosiglo.com