Colombia: op weg naar het einde van het conflict?

Op 20 december 2014 kondigden de FARC een eenzijdig staakt-het-vuren af, waarin zij verklaarden de wapens voor onbepaalde tijd neer te leggen. De afgelopen maand heeft de FARC dit staakt-het-vuren nageleefd en is het geweld in Colombia, gerelateerd aan het interne conflict, op het laagste niveau sinds 1984. Deze cijfers, en het feit dat de guerilla haar woord nakomt, bieden hoop voor de onderhandelingen die op 2 februari in Havana hervat worden. De vraag is dan ook, hoe zullen deze recente gebeurtenissen de onderhandelingen beïnvloeden?

Lees artikel verder op MO Mondiaal nieuws.