Colombiaanse regering en ELN hervatten vredesbesprekingen op 13 februari in Mexico

De vredesdelegaties van de Colombiaanse regering en het Nationaal Bevrijdingsleger (ELN) hebben zaterdag in Caracas aangekondigd dat de op 21 november begonnen vredesbesprekingen op maandag 13 februari in Mexico zal worden hervat.

De partijen gaven de informatie vrij in een gezamenlijk communiqué, dat werd voorgelezen aan het einde van een buitengewone vergadering in de Venezolaanse hoofdstad – waar de eerste onderhandelingsronde plaatsvond – om de meningsverschillen van begin dit jaar op te lossen, nadat president Gustavo Petro een bilateraal staakt-het-vuren had aangekondigd, dat dagen later door de guerrillastrijders werd ontkend.

In het document staat dat “de Tafel van Dialogen waarde hecht aan de openhartigheid en diepgang van het discussieproces en dat het goed is de communicatiemechanismen in stand te houden tijdens de perioden waarin de Tafel van Dialoog niet bijeenkomt”. 

Over de kwesties die in de volgende ronde zullen worden besproken, zeiden zij dat deze onder meer betrekking zullen hebben op de deelname van de samenleving aan de opbouw van de vrede en de mogelijkheid van een bilateraal staakt-het-vuren, een kwestie waarover tot dusver geen overeenstemming is bereikt.

De delegaties spraken hun dank uit voor de “gastvrijheid van Venezuela en de zorgvuldige coördinatie van alle activiteiten voor het welslagen van de besprekingen” en “waarderen de bereidheid” van Mexico om als gastheer op te treden voor de tweede ronde van de dialoog.

Ook herhaalden zij hun erkenning van de andere garanderende landen (Cuba, Chili en Noorwegen), alsmede van de begeleidende landen, waaronder de Colombiaanse bisschoppenconferentie en de Verenigde Naties (VN).

Bron :
Foto:lafm.com.co