Dissidenten van Iván Mordisco, verantwoordelijk voor het bloedbad van vier inheemse minderjarigen in Putumayo

Het bureau van de Hoge Commissaris voor de Vrede heeft bevestigd dat dissidenten van Iván Mordisco verantwoordelijk zijn voor de moord op vier minderjarigen in Putumayo.

Aanvankelijk maakte de Nationale Organisatie van Inheemse Volkeren van het Colombiaanse Amazonegebied (OPIAC) via een persbericht melding van de moord op de minderjarigen, die werden vastgehouden op de grens tussen dit gebied en Caquetá.

De nationale regering verwierp de misdaad en beschreef deze als een aanslag op de vrede en voegde eraan toe dat “overeenkomstig de internationale verdragen en protocollen de rekrutering van minderjarigen een oorlogsmisdaad is die kinderen en hun families en gemeenschappen treft”.

Daarom stelden zij ook dat “moord en rekrutering mechanismen zijn voor de uitroeiing van inheemse volkeren en daarom onvergeeflijke daden zijn. Ze gaan ook in tegen de door ons land zo gewenste vrede met sociale en ecologische rechtvaardigheid.”

“Zij hebben geen enkele reden om gedwongen rekruteringen uit te voeren, laat staan pogingen tegen hun leven en integriteit. Wij vragen de nationale en territoriale autoriteiten, burgemeesters en gouverneurs om te zorgen voor veiligheidsomstandigheden die onze kinderen en jongeren fatsoenlijke levensomstandigheden garanderen en om een einde te maken aan het geweld van de verschillende illegale gewapende groepen die onze kinderen en jongeren vermoorden, verjagen, opsluiten en vermoorden.

Volgens de inheemse organisatie vond het incident plaats op 26 maart van dit jaar, toen leden van het Front Carolina Ramírez met geweld een jongeman, geïdentificeerd als Luis Alberto Matías Capera uit de Samaritana-gemeenschap van de Alto Predio de Putumayo Resguardo, inlijfden.

“Na de ontsnapping, op 17 mei 2023 in de namiddag en na de zoektocht van de georganiseerde gewapende groep naar deze jongeren, werden zij gevonden in de gemeenschap van El Estrecho, op de grens tussen Caquetá en Amazonas, waarbij elk van de vier jongeren die hadden geprobeerd te ontsnappen aan de rekruteringssituatie met een vuurwapen werd gedood”, meldde OPIAC.

Volgens de organisatie hadden de vier minderjarigen schotwonden, zodat het vermoeden bestaat dat zij midden in hun vluchtpoging zijn gedood.

De president van Colombia, Gustavo Petro, hekelde de gebeurtenissen op zijn Twitter-account: “De moord op vier inheemse minderjarigen in Putumayo is een gruwelijke misdaad, een klap in het gezicht van de vrede die de grondslagen van het internationaal humanitair recht schendt”.

Hij voegde eraan toe dat hij een buitengewone veiligheidsvergadering zou bijeenroepen “om maatregelen aan te kondigen als reactie op deze gebeurtenissen”.

Ten slotte verklaarde de Hoge Commissaris voor de Vrede dat “deze misdaad tegen de menselijkheid in Putumayo een oproep is aan Iván Mordisco en zijn front Carolina Ramírez om te handelen in overeenstemming met de eisen van het IHR (International Human Rights)”.

Bron :
Foto:rcnradio.com