ELN neemt voormalige FARC-gebieden over

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft zijn jaarverslag over terrorisme 2019 gepubliceerd, waarin de gebeurtenissen van het afgelopen jaar in elk land worden besproken.

In het hoofdstuk over Colombia staat dat guerrillabeweging ELN “een heropleving heeft gehad en in sommige gebieden van Colombia de gaten heeft opgevuld die zijn achtergelaten door voormalige FARC-strijders. In het verslag staat dat er ongeveer 3.000 actieve leden zijn, waarvan 1.400 aan de grens met Venezuela, waar zich 36 strategische kampen bevinden.

De Verenigde Staten stellen vast dat ongeveer 13.000 voormalige FARC-strijders blijven deelnemen aan het re-integratieproces van het vredesakkoord van 2016. Er wordt echter gezegd dat er bij de uitvoering van de overeenkomst problemen zijn geweest die risico’s hebben gecreëerd voor terroristische activiteiten en aanvallen op burgers en het leger.

Het rapport geeft ook aan dat naar schatting 2.600 dissidenten van de FARC afstand hebben genomen van het vredesakkoord en zijn doorgegaan met aanslagen en drugshandel in de grensgebieden die door de voormalige guerrillastrijders werden gecontroleerd.

Volgens het rapport waren er in 2019 terroristische incidenten zoals de autobomaanslag op de politieacademie General Santander en de aanvallen op politie- en drugsbestrijders. Het voegt eraan toe dat de grensbeveiliging een kwetsbaar gebied blijft, maar dat de internationale samenwerking sterk blijft.

Bron :
Foto:canal1.com.co