ELN opent de deur naar mogelijke aanpassingen in het vredesproces

Hoofdonderhandelaar van guerrillabeweging ELN, Pablo Beltrán, stuurde een brief naar de vredescommissie met het verzoek om te bemiddelen voor de hervatting van de vredesonderhandelingen in Havanna, Cuba.

De onderhandelingsdelegatie van ELN in Havana heeft een brief gestuurd naar de vredescommissie, waarin zij congresbezoekers uitnodigt voor een vergadering op het eiland om de voorwaarden van het proces te bespreken.

In de brief van Pablo Beltrán, staat hij open voor de mogelijkheid om het proces aan te passen, maar hij verzekert dat hetzelfde aan de tafel moet worden overeengekomen.

“De regering stelt unilaterale eisen, die de bilateraliteit van een onderhandelingsproces beschadigen, waarmee zij geen eerdere overeenkomsten kent. Als Duque van mening is dat aanpassingen van bestaande verbintenissen nodig zijn, moeten deze worden onderzocht en goedgekeurd door de twee partijen aan de tafel,” zei hij.

Beltrán verzoekt de Commissie voor de Vrede van het Congres om met de nationale regering te bemiddelen met het oog op de hervatting van de dialogen die in Cuba plaatsvinden.

“Wij verzoeken u om dit op te pakken, zodat we vooruitgang kunnen blijven boeken in de richting van het beëindigen van het gewapende conflict en instemmen met transformaties voor een Colombia in vrede en billijkheid. We willen naar u luisteren en onze ideeën tot uitdrukking brengen. Daarom stellen wij voor dat u de komende dagen een directe ontmoeting met onze delegatie heeft”, zegt Beltrán.

De guerrillabeweging ELN beweert dat de nationale regering de voortgang van het proces van een politieke oplossing van het gewapende conflict ernstig in gevaar brengt.

“Als de regering zich niet aan haar woord houdt en zich niet aan de vredesakkoorden houdt, brengt zij de voortgang van het proces van een politieke oplossing, dat aan de gang is met de FARC en het ELN, ernstig in gevaar”, zegt de hoofdonderhandelaar van het ELN.

President Duque lijkt niet open te staan voor een spoedig proces van de vredesonderhandelingen. Hij eist een unilaterale wapenstilstand voordat hij verder wilt onderhandelen met de rebellen. Het ELN zegt daarentegen dat de regering niet aan zijn afspraken houdt die de rebellen in voorgaande onderhandelingen met de regering hebben gemaakt. Ze zeggen dat de regering moet stoppen met het najagen van zijn strijders in afgelegen gebieden van het Colombiaanse platteland en moet instemmen met een bilateraal staakt-het-vuren. Het ELN vindt dat beide partijen zich moeten inspannen om het gewapend conflict te beëindigen, niet slechts één.