FARC en Colombia eens over waarheidscommissie

Onderhandelaars van de Colombiaanse regering en de rebellenbeweging FARC willen dat een waarheidscommissie de misdaden uit de burgeroorlog gaat onderzoeken. De twee partijen werden het hierover eens tijdens het vredesoverleg in Cuba.

Colombia gaat al vijftig jaar lang gebukt onder de strijd tussen de FARC en het Colombiaanse regeringsleger. Daarbij zijn naar schatting 220.000 doden gevallen, onder wie veel burgers.

Eind 2012 nam de Colombiaanse president Santos het initiatief tot het vredesoverleg in Cuba met een FARC-delegatie. Maar het onderlinge wantrouwen is groot. Zo zegde de FARC eind mei nog een staakt-het-vuren op, nadat bij een legeroperatie 26 FARC-strijders waren omgekomen. Toch werd in Cuba verder gepraat.

De overeenstemming over de waarheidscommissie wordt gezien als een grote stap voorwaarts. De commissie gaat aan de slag zodra het definitieve vredesakkoord is getekend. Overigens zijn de partijen het nog lang niet over alle agendapunten eens.

Op korte termijn willen de onderhandelaars slachtoffers van de burgeroorlog uitnodigen om naar Cuba te komen om daar hun verhaal te vertellen. (bron: nos.nl)