Hersenafwijkingen mogelijk niet door zika-virus maar door insecticiden

Een groep Argentijnse artsen en een Braziliaanse organisatie voor publieke gezondheidszorg suggereren in twee afzonderlijke rapporten dat niet het zika-virus maar insecticiden tegen muggen microcefalie (kleine hoofdjes) veroorzaken bij baby’s.

De Argentijnen schrijven in hun rapport dat in de gebieden waar de meeste gevallen van microcefalie gemeld zijn, al anderhalf jaar een nieuw insecticide in gebruik is. Dat middel, pyriproxifen, wordt toegevoegd aan het water in drinkwaterreservoirs om muggenlarven te doden.

In Colombia is bij bijna 3.200 zwangere vrouwen een besmetting vastgesteld met het zika-virus. Anders dan in Brazilië heeft geen van die vrouwen een baby waarbij microcefalie of andere ernstige hersenaandoeningen zijn geconstateerd.

In Colombia wordt geen pyriproxifen toegevoegd aan water in drinkwaterreservoirs, in Brazilië wel.

Drinkwater
Pyriproxifen wordt in de zwaarst getroffen deelstaat, Pernambuco in Noordoost-Brazilië, toegevoegd aan de drinkwaterreservoirs. De Aedes aegypti muggen die zika en andere virussen verspreiden komen daar op grote schaal voor.

In het tweede rapport eisen artsen van de Braziliaanse artsenorganisatie ABRASCO dat er onderzoek gedaan wordt naar een mogelijk verband tussen microcefalie en het gebruik van pyriproxifen.

Onderzoek
In Pernambuco zijn tot eind vorige maand zeker 49 baby’s door hersenafwijkingen overleden. Slechts in vijf gevallen werd het zika-virus aangetroffen in de overleden baby’s.

Dat maakt het volgens de artsen van ABRASCO des te urgenter om onderzoek te doen. Tegelijk eisen de ze dat onmiddellijk gestopt wordt met het toevoegen van pyriproxifen en vergelijkbare bestrijdingsmiddelen aan drinkwater.

Armoede
De ABRASCO-artsen zijn voor structurele maatregelen om de verspreiding van virussen als zika, dengue en chikungunya aan te pakken. Feitelijk gaat het om armoedebestrijding: het tekort aan huizen, banen, onderwijs en gezondheidszorg moet aangepakt. worden. Er moeten in de armste gebieden een systeem van waterleidingen aangelegd worden en een rioleringssysteem.

De in Brazilië gebruikte pyriproxifen heeft de handelsnaam Sumilarv en wordt gemaakt door het Japanse bedrijf Sumimoto Chemical, een beursgenoteerd bedrijf met 31.000 werknemers en een jaaromzet van een slordige 2.400 miljard yen in 2014 (circa 19 miljard euro).

Sproeien met bestrijdingsmiddelen kan volgens de artsen soms zinvol zijn, vooral als de temperaturen dalen. Beneden de 23 graden planten de muggen zich niet voort. Het heeft dus zin muggen massaal te bestrijden als dat gebeurt. (bron:nos.nl)