“Het Vaticaan en de katholieke kerk zouden een actievere rol kunnen spelen in de vrede in Colombia”

“We hebben gesproken over vrede in Colombia, op zoek naar een veel actievere positie, zowel van Vaticaanstad als van de Katholieke Kerk, in het vredesproces in Colombia”, verklaarde president Gustavo Petro vrijdag na een ontmoeting met paus Franciscus.

Bij het verlaten van het Pauselijk Paleis zei het staatshoofd dat “de paus ermee instemt dat we diepere stappen zetten in de vredesakkoorden in Colombia” en kondigde aan dat de mogelijkheid werd geopperd om ontmoetingen met het ELN in het Vaticaan te houden.

“Het is mogelijk dat we hier een ronde gaan maken – we gaan praten met het ELN – dat we met een scenario als dit een nog diepere stap kunnen zetten in het stoppen van geweld. Het zou heel bemoedigend zijn voor de hele Colombiaanse samenleving”, zei hij.

Hij specificeerde dat het voorstel “alles wat er kan gebeuren met het vredesakkoord met het ELN, waarvan ik hoop dat het een doorslaand succes wordt, moet worden overeengekomen tussen de twee partijen”.

Hij benadrukte dat de Katholieke Kerk “in Colombia een grote steun is geweest voor alle vredesprocessen en momenteel het vredesproces ondersteunt met het ELN en het EMC.”

“Laten we zeggen dat Vaticaanstad als nationale, territoriale staatsentiteit het toneel kan zijn van een onderhandelingsronde. “Ik zou zeer geïnteresseerd zijn als de volgende, of degene die samen met het ELN zou kunnen worden opgericht, hier zou kunnen worden ontwikkeld om vele redenen die te maken hebben met de geschiedenis van het ELN zelf”, legde hij uit.

Hij merkte op dat “het een vrij lang interview was met paus Franciscus en vervolgens met andere leden van Vaticaanstad.”

Hij herinnerde eraan dat hij, in het kader van de zoektocht naar vrede in Colombia, donderdag in Rome een ontmoeting had met de directeuren van de Gemeenschap van Sant’Egidio, een katholieke groepering die dialoogprocessen in verschillende delen van de wereld ondersteunt.

Bron :
Foto:presidencia.gov.co