Huis van Afgevaardigden bespreekt pensioenhervorming

De analyse van het pensioenhervormingsproject van de Colombiaanse regering zal plaatsvinden tijdens een openbare hoorzitting in de Zevende Commissie van het Huis van Afgevaardigden.

De minister van Financiën, Ricardo Bonilla, en minister van Arbeid, Gloria Ramírez, zullen naar verwachting aanwezig zijn bij het debat over het initiatief, dat twee discussies in de Commissie moet doorstaan om wet te worden.

Het wetsvoorstel beoogt de oprichting van een openbaar spaarfonds om de betaling van pensioenen te beschermen en één alomvattend stelsel voor ouderdomsverzekering. Het wetsvoorstel stelt ook voor om de bescherming van ouderen te verbeteren via drie mechanismen: een solidariteitsinkomen, een lijfrente en een pensioen, en om extreme armoede onder de oudere bevolking van Colombia uit te bannen, aangezien naar schatting twee miljoen 600 duizend oudere volwassenen een solidariteitsinkomen zullen ontvangen tot aan hun dood.

In Colombia bereikt slechts één op de vier mensen de pensioengerechtigde leeftijd met het recht op een eerlijk pensioen en slechts één op de acht vrouwen ontvangt een pensioen. De pensioendekking bereikt slechts 24 procent van de bevolking, zoals president Gustavo Petro onlangs aan de kaak stelde.

De president beweerde dat Colombia het op één na hoogste niveau van ongelijkheid in ouderdom heeft in Latijns-Amerika, alleen overtroffen door Haïti.

Bron :
Foto:eltiempo.com