Minister Schultz: Succesvolle bedrijvenmissie in Colombia

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) heeft deze week de samenwerking met Colombia op het gebied van integraal waterbeheer versterkt. Met vijftien Nederlandse bedrijven bezocht de minister afgelopen week het Zuid-Amerikaanse land. Naast het uitbouwen van de goede relatie was het doel van de missie het Nederlandse bedrijfsleven goed in beeld te brengen voor opdrachten die voortvloeien uit het infrastructuurprogramma van de Colombiaanse regering.

Minister Schultz: “Het was heel bijzonder om de afgelopen dagen in Colombia te zijn samen met vijftien Nederlandse bedrijven die hun expertise op het gebied van watermanagement en infrastructuur graag inzetten. We hebben veel belangrijke gesprekken gevoerd en samenwerkingsovereenkomsten getekend. Deze missie heeft de goede relatie met Colombia verder geïntensiveerd en deuren geopend voor het Nederlandse bedrijfsleven.”
Opbrengsten

Tijdens de reis werden meerdere samenwerkingsovereenkomsten getekend waaronder met de Colombiaanse Minister voor Wonen over samenwerking op het terrein van drinkwater, sanitatie en afvalverwerking. Deltares tekende een overeenkomst met Ideam, een instituut voor Hydrologie, Meteorologie en Omgevingsstudies. Ook werden afspraken gemaakt met de Wereldbank om nog meer betrokken te zijn bij de projecten die Nederland uitvoert in Colombia.

Het Netherlands Water Partnership (NWP) tekende een intentieverklaring met het bedrijf ACODAL, een groot bedrijf dat zich bezighoudt met schoon water. Ook tekende het NWP een verlenging van de samenwerkingsovereenkomst waar nog drie terreinen aan werden toegevoegd; kust (bescherming en ontwikkeling), havens en multimodaal transport. Daarnaast was er een officiële Overhandiging van Masterplan Fluvial.

Minister Schultz sprak in Colombia ook uitvoerig met de Colombiaanse minister van Transport. Ze was met name geïnteresseerd hoe Nederland met multimodaal transport omgaat, waarbij de koppeling van transport wordt gemaakt over water, weg- en rails. Colombia wil graag het transport over het water bevorderen.
Relatie Nederland-Colombia

Colombia kampte in 2010/2011 met zware overstromingen. Sinds 2011 werken Colombia en Nederland daarom intensief in een aantal projecten samen onder meer in een Masterplan Kustbescherming en een Ruimte voor de Rivier project voor de rivier Cauca. Tevens voeren Nederlandse baggeraars diverse projecten uit. Daarnaast is Colombia samen met Nederland en Japan initiatiefnemer van de Deltacoalitie, een samenwerkingsverband van ‘lage landen’ om de aandacht voor kwetsbare delta’s internationaal hoger op de agenda te krijgen.