Minstens tien doden bij gevechten tussen rebellen in Arauca

Bij gevechten tussen twee guerrillabewegingen in het department Arauca zijn minstens tien mensen om het leven gekomen.

De gevechten tussen het marxistische Nationaal Bevrijdingsleger (ELN) en dissidenten van de ontwapende FARC-beweging zouden hebben plaatsgevonden in het departement Arauca, in het grensgebied met Venezuela. 

Inwoners van het dorp El Paisaje, gelegen nabij de savannes van Marrero, Normandía en Lejanías, tussen de gemeenten Tame en Arauquita, maakten melding van hevige gevechten tussen leden van de FARC-dissidenten en het ELN.

Volgens wat door dezelfde gemeenschap via sociale netwerken is gemeld, zijn tijdens de gevechten ongeveer 10 leden van de groepen gedood, waaronder de dood van “Solín”, die belast was met het beheer van de financiën van de FARC-dissidenten.

De boeren in het gebied hebben melding gemaakt van de aanwezigheid van lichamen na deze confrontaties in het landelijke gebied van Arauquita, hetgeen heeft geleid tot angst en vrees onder de inwoners die hun toevlucht hebben moeten zoeken in hun huizen uit angst om in het kruisvuur terecht te komen.

De politie, het Openbaar Ministerie en de civiele, lokale en departementale autoriteiten onderzoeken wat er is gebeurd. Het gemeentebestuur van Tame heeft aangegeven dat er geen enkele vorm van gevangenschap of schade bestaat onder de bevolking in deze gebieden.

Het geweld gaat door in 2023, en volgens een verslag van het bureau van de ombudsman is Saravena de plaats waar dit jaar de meeste moorden zijn gepleegd, met 119 van de 352 die hebben plaatsgevonden. Van deze moorden waren er 12 op sociale leiders.

In Arauquita, Tame en Puerto Rondón werden 35 gemeenschappen ingesloten en vonden vier massale verplaatsingen plaats, alle in Tame.

Per gemeente zijn in Saravena de meeste gewelddadige doden geregistreerd met 119 moorden, gevolgd door Tame met 82, Arauquita met 51, Arauca met 48, Fortul met 46, Puerto Rondón met 5 en Cravo Norte met één.

Het Bureau van de Ombudsman heeft echter belangrijk werk verricht in negen humanitaire missies die hebben geleid tot de vrijlating van 26 personen die werden vastgehouden door illegale gewapende groepen. De meest recente was die van de onderofficier van de marine, Camilo Andrés Córdoba, die door het ELN werd vastgehouden.

Van deze vrijgelatenen zijn er tien burgers, acht militairen, één politieagent en zeven minderjarigen voor wie het beschermingstraject met het Colombiaanse Instituut voor Gezinswelzijn (ICBF) is geactiveerd.

Anderzijds blijkt uit het verslag de kwetsbaarheid waaraan de bevolking nog steeds wordt blootgesteld bij geschillen tussen illegale gewapende groepen. Dit jaar werden 35 gevangenschappen gemeld in de gemeenten Arauquita, Tame en Puerto Rondón, plus vier massale verplaatsingen, die alle plaatsvonden in Tame.

Bron :
Foto:lafm.com.co